Квартира "Экспресс"

 • Умови Договору

  добровільного страхування майна та відповідальності власника (користувача) квартири (житлового приміщення)

  «Квартира ЕКСПРЕС»

   

  ці умови діють з «03» лютого  2020р.

   

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», що надалі іменується Страховик  (ліцензії ДКРРФП серії АВ №546587, АВ №546577, АВ №546578, АВ №546569, АВ №546592 від 16.07.2010 року), є платником податку на прибуток згідно з п.п.141.1.2. п.141.1. ст.141. Податкового кодексу України, з однієї сторони,

  та

  Особа, яка прийняла індивідуальну пропозицію укласти договір добровільного страхування майна та відповідальності власника (користувача) квартири (житлового приміщення),  що надалі іменується Страхувальник, з другої сторони, що тут і надалі спільно іменуються «Сторони» та кожна окремо «Сторона», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, відповідно до «Правил добровільного страхування майна» та «Особливих умов щодо добровільного страхування майна від вогневих та інших ризиків» від 26.02.2007 року (зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 03.03.2007 р. під № 1070504) зі змінами від 14.08.2007 року (зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 16.11.2007 р. під № 1072188), «Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування») від 18.12.2006 року (зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 01.02.2007р. під №1570179) зі змінами від 14.08.2007 року (зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 16.11.2007р. під № 1572186)  (ліцензії  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серія АВ 546579, серія АВ 546570 та АВ 546578 від 16.07.2010р.), далі за текстом – «Особливі умови» та «Правила» відповідно, положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», Закону України «Про електронну комерцію» уклали Договір добровільного страхування майна та відповідальності власника (користувача) квартири (житлового приміщення)  «Квартира ЕКСПРЕС» про наступне:

   

  1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. УМОВИ СТРАХУВАННЯ

  1.1.     Предметом цього Договору є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані із володінням, користуванням та розпорядженням застрахованим майном – квартирою (житловим приміщенням), яка знаходиться за адресою, що зазначається Сертифікаті страхування та з відшкодуванням заподіяної Страхувальником шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб внаслідок експлуатації застрахованої квартири. На умовах Договору Страховик бере на себе зобов’язання в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Правилами страхування, у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхову премію  у визначені строки та виконувати інші умови Договору.

  1.2.     Страхова сума: згідно Сертифікату.

  1.3.     Страховий тариф: згідно Сертифікату.

  1.4.     Франшиза: згідно Сертифікату.

  1.5.     Загальна страхова премія: згідно Сертифікату.

  1.6.     Дата сплати: згідно Сертифікату.

  1.7.     Строк дії Договору: згідно Сертифікату.

  1.8.     Територія дії Договору (Місце дії Договору): згідно Сертифікату, за виключенням територій та зон проведення операції об’єднаних сил, військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), районів, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції, тимчасово окупованих територій, та населених пунктів, на територіях яких органи державної влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

   

  2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  2.1.У Договорі терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

  2.1.1. Квартира – ізольоване придатне для постійного проживання приміщення.

  2.1.2. Оздоблення - внутрішній ремонт квартири, а саме: постійне покриття стін, стелі та підлоги; внутрішні перегородки, вікна та двері, виключаючи скляні частини; незнімні частини конструкцій та предмети інтер’єру (карнизи, світильники, сантехніка, вбудовані меблі тощо).

  2.1.3. Комунікації - інженерні комунікації, які знаходяться всередині квартири, включаючи вбудовані або вмонтовані частини, а саме: водопостачальні (водопровідні), каналізаційні, опалювальні системи; системи енергопостачання і газопостачання; системи кондиціонування; охоронні системи, системи пожежогасіння та виявлення пожежі; телефонні, телекомунікаційні та комп’ютерні мережі тощо.

  2.1.4. Вміст – меблі, включаючи м’які меблі, меблі для кухні; побутову та офісну техніку (теле-, радіо-, аудіо- та відеотехніка, фото- і кіноапаратура, побутові електроприлади, електричні та газові плити, музичні інструменти, електронно-обчислювальна техніка та периферійні пристрої до неї, оргтехніка), комп’ютерну техніку та периферію, а також інше майно, яке знаходиться всередині квартири та не підпадає під визначення, наведені в п.п. 2.1.2. – 2.1.3., та не є виключеним відповідно до Розділу 7 Умов Договору.

  2.2.      Договір страхування укладається шляхом прийняття страхувальником індивідуальної пропозиції на укладання договору. Факт укладання договору страхування посвідчується страховим  Сертифікатом , в тому числі  шляхом укладання електронного Договору з дотриманням вимог Закону України «Про електронну комерцію» з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

   

  3.     СТРАХОВИЙ РИЗИК. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

  3.1. За цим Договором страхування Страховиком відшкодовуються  збитки застрахованому майну, заподіяні внаслідок:

  3.1.1. пожежі (в тому числі пожежі в результаті підпалу, вибуху або іншої події; пошкодження димом або сажею, якщо безпосередньою причиною їх виникнення була пожежа на застрахованому об’єкті), далі – «Пожежа»;

  3.1.2. пошкодження димом будь-якого походження, далі – «Пошкодження димом»;

  3.1.3. удару блискавки;

  3.1.4. вибуху газу, що використовується для побутових потреб;

  3.1.5. падіння пілотованих літаючих об’єктів, їхніх уламків або вантажу чи багажу, скинутого з їх бортів, далі – «Падіння пілотованих літаючих об’єктів»;

  3.1.6. стихійних лих, а саме: землетрусу, виверження вулкану, дії підземного вогню, включаючи затоплення морською водою (цунамі) внаслідок таких подій, бурі та урагану, зсуву, селю, просідання ґрунту, гірського обвалу, каменепаду, лавини, повені та затоплення, граду, зливи та снігопаду, далі – «Стихійні лиха»;

  3.1.7. пошкодження технічною водою (з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем, систем пожежогасіння, пошкодження внаслідок проникнення  води з сусідніх приміщень), далі – «Пошкодження технічною водою»;

  3.1.8. протиправних дій третіх осіб, направлених на знищення або пошкодження майна, а саме дій третіх осіб, спрямованих на навмисне знищення або пошкодження майна, за вчинення яких згідно з законодавством України передбачена кримінальна відповідальність, далі – «Протиправні дії третіх осіб»;

  3.1.9. крадіжки зі зломом, грабежу або розбою в межах місця дії Договору страхування або спроби вчинення вказаних дій,  далі – «Крадіжка зі зломом, грабіж або розбій»;

  3.1.10. дій Страхувальника (осіб, які користуються застрахованим майном), в результаті яких настає цивільна  відповідальність Страхувальника (осіб, які користуються застрахованим майном) за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну Третіх осіб  внаслідок наступних ризиків: Пожежі, Вибуху газу, що використовується для побутових потреб, Пошкодження технічною водою, якщо всі ці події відбулись в місці дії Договору з вини Страхувальника (осіб, які користуються застрахованим майном), далі – «Цивільна відповідальність перед третіми особами».

  3.2.  Страховий випадок за ризиком п.3.1.10. Умов Договору відповідно до Правил встановлюється Страховиком на підставі претензій або судових позовів щодо відшкодування шкоди майну Третіх осіб, заподіяної Страхувальником (особами, які користуються застрахованим майном) протягом строку дії Договору, що пред’являються Страхувальнику Третіми особами у відповідності та на основі норм цивільного законодавства України.

   

  4.   ПРАВА та обов'язки сторін

  4.1. Страхувальник має право:

  4.1.1. при настанні страхового випадку, передбаченого Договором та Правилами, отримати страхове відшкодування;

  4.1.2. ініціювати внесення змін до Договору та дострокове припинення дії Договору у порядку, встановленому діючим законодавством;

  4.1.3. призначити особу для одержання страхового відшкодування (Вигодонабувача) і замінити її іншою особою до настання страхового випадку;

  4.1.4. одержати дублікат договору;

  4.1.5. користуватися іншими правами, передбаченими Правилами та законодавством України.

  4.2.         Страхувальник зобов’язаний:

  4.2.1.  ознайомитись із Правилами і умовами Договору;

  4.2.2.  сплачувати страхові платежі в терміни, передбачені цим Договором;

  4.2.3.  при укладанні цього Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини і факти, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

  4.2.4.  під час дії цього Договору, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня, коли Страхувальнику стало відомо, письмово повідомляти Страховика про всі істотні зміни ступеню ризику за прийнятим на страхування предметом Договору страхування;

  4.2.5.  при укладенні цього Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмету цього Договору;

  4.2.6.  вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

  4.2.7.  при настанні страхового випадку діяти відповідно Розділу 5 Умов Договору;

  4.2.8.  для отримання страхового відшкодування надати Страховику письмову заяву на виплату страхового відшкодування та необхідні документи для з’ясування розміру шкоди, причин та характеру страхового випадку, що зазначені в Розділі 6 Умов Договору у строк не пізніше ніж протягом 1 (одного) року після настання випадку, що має ознаки страхового. Строк передбачений даним пунктом може бути додатково подовжений за умови письмового погодження між Страхувальником та Страховиком, але таке погодження повинно відбутись не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення вказаного строку;

  4.2.9.  дотримуватися вимог безпеки, що встановлені законами або іншими нормативними актами щодо предмету Договору страхування (вимоги протипожежної безпеки, правила експлуатації, правила та норми безпеки проведення робіт або інші аналогічні норми);

  4.2.10.    при зміні своєї адреси протягом 3 (трьох) календарних днів письмово повідомити про це Страховика;

  4.2.11.    повідомити Страховику про повне або часткове відшкодування збитків особою, винною в їхньому заподіянні, якщо така особа була встановлена;

  4.2.12.    забезпечити Страховика правом вимоги до винних осіб, в тому числі надати всі документи, що підтверджують вину такої особи;

  4.2.13.    виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами й законодавством України.

  4.3.      Страховик має право:

  4.3.1.  перевіряти інформацію, надану Страхувальником, а також ініціювати внесення змін до  умов цього Договору, якщо в період його дії відбудеться зміна ризику або обсягу страхової відповідальності Страховика;

  4.3.2.  відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір у випадках невиконання Страхувальником  будь-яких із перелічених у цьому Договорі обов’язків Страхувальника;

  4.3.3.  достроково припинити дію Договору страхування відповідно до  Розділу 9 Умов  Договору;

  4.3.4.  вимагати повернення страхового відшкодування у випадку отримання Страхувальником, Вигодонабувачем компенсації від третіх осіб;

  4.3.5.  самостійно з’ясовувати причини та обставини настання випадку, що має ознаки страхового, проводити оцінку пошкодженого майна і визначати розмір збитків. За необхідністю направляти в компетентні органи про надання інформації, що підтверджує факт та причини настання страхового випадку;

  4.3.6.  реалізувати право вимоги після виплати страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу), в межах своїх фактичних витрат, яке Страхувальник має до особи, відповідальної за заподіяний збиток. При цьому Страхувальник повинен надати відповідні документи для реалізації Страховиком такого права на запит Страховика;

  4.3.7.  користуватися іншими правами, передбаченими Правилами та законодавством України.

  4.4.      Страховик зобов’язаний:

  4.4.1.  ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та Правилами;

  4.4.2.  протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку (події(й), які мають ознаки страхового випадку), вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу) або третій потерпілій особі (останньому в частині страхування відповідальності);

  4.4.3.  при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цим Договором строк;

  4.4.4.  за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у випадку збільшення вартості майна переукласти з ним цей Договір на відповідних умовах;

  4.4.5.  не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законодавством;

  4.4.6.  у разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити про це Страхувальнику;

  4.4.7.  виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами та законодавством.

   

  5.   ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

  5.1. При настанні страхового випадку або події(й), що має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний:

  5.1.1. негайно, як тільки про це стане відомо, але у будь-якому випадку не пізніше ніж 2 (два) календарні дні з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про настання страхового випадку (або обставин, які мають ознаки страхового випадку), в т. ч. у випадку отримання письмової претензії або рішення суду, сповістити про це Страховика або його представника та письмово оформити та направити Страховику повідомлення про страховий випадок не пізніше ніж 3 (три) робочі дні з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про настання страхового випадку (або обставин, які мають ознаки страхового випадку);

  5.1.2. негайно, як тільки про подію стане відомо Страхувальнику, повідомити про це в компетентні органи (в залежності від характеру події: ДСНС, поліція, державна газова служба, житлово-експлуатаційне управління/ОСББ тощо) та вимагати від них оформлення та надання документів щодо встановлення факту, причин та наслідків події, яка сталася;

  При настанні страхового випадку за ризиками «Крадіжка зі зломом», «Грабіж або розбій», «Протиправні дії третіх осіб», Страхувальник зобов’язаний передати в поліцію список втраченого, знищеного та пошкодженого майна.

  5.1.3. вжити всі можливі та розумні заходи для запобігання або зменшення шкоди та рятування застрахованого майна;

  5.1.4. надати Страховику або його представникам можливість проводити огляд та обстеження пошкодженого майна та місця події, розслідування стосовно причин настання страхового випадку та розміру збитку, приймати участь у заходах для зменшення розміру збитку та рятуванню застрахованого майна;

  5.1.5. на вимогу Страховика надати йому у письмовому вигляді інформацію, необхідну для визначення розміру збитку та причин його настання;

  5.1.6. у випадку загибелі, пошкодження або втрати рухомого майна  надати Страховику перелік (опис) такого майна. Цей опис повинен надаватись в узгоджені зі Страховиком строки, але у будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повідомлення Страховика про настання страхового випадку. Описи складаються із зазначенням вартості пошкоджених об’єктів на момент настання страхового випадку. Витрати по складанню описів несе Страхувальник;

  5.1.7. зберегти пошкоджене майно у тому вигляді, в якому воно опинилось після страхового випадку та не починати відновлювальний ремонт пошкодженого майна до огляду його Страховиком або його представниками. Страхувальник має право змінювати картину збитку тільки тоді, коли це зумовлено вимогами безпеки, зменшенням розміру шкоди, за згодою Страховика або по закінченню 14 (чотирнадцяти) календарних днів після повідомлення Страховика про настання страхового випадку;

  5.2.  Якщо Страхувальник не виконає будь-який з вищезазначених обов’язків, Страховик має право відмовити у виплаті Страхового відшкодування або зменшити його розмір;

  5.3.  Страховик та його представники мають право брати участь у рятуванні та збереженні застрахованого майна, вживаючи та вказуючи необхідні для цього заходи. Однак такі дії Страховика або його представників не можуть розглядатись як визнання його зобов’язання виплачувати страхове відшкодування. Якщо Страхувальник перешкоджає цьому, страхове відшкодування зменшується настільки, наскільки це призвело до збільшення збитку.

   

  6.     ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

  6.1. Страхове відшкодування виплачується в межах відповідної страхової суми (окремо в частині страхування майна та окремо в частині страхування відповідальності) в повному обсязі (без урахування того, що страхова сума менше дійсної вартості предмету страхування), з вирахуванням франшизи та з вирахуванням несплаченої частини страхового платежу у відповідності з  п.6.24. Умов Договору;

  Страховик відшкодовує розмір прямих збитків, яких зазнав Страхувальник (Вигодонабувач) або треті особи (в частині страхування відповідальності) внаслідок настання страхового випадку.

  6.2. В частині страхування майна:

  6.2.1.при повній загибелі або втраті застрахованого майна - у розмірі його дійсної вартості, за вирахуванням вартості залишків майна;

  6.2.2. при частковій загибелі (пошкодженні) застрахованого майна - у розмірі витрат на відновлення майна.

  6.2.3. Витрати на відновлення майна включають в себе:

  - витрати на матеріали та запасні частини для ремонту по відновленню елементів оздоблення (п.2.1.2. Умов Договору) та комунікацій (п.2.1.3. Умов Договору) без вирахування зносу;

  - витрати на матеріали та запасні частини для ремонту по відновленню об’єктів вмісту (п.2.1.4. Умов Договору) за вирахуванням зносу. Розмір вирахувань зносу розраховується виходячи з вартості застрахованого майна на день настання Страхового випадку та їх первісної вартості. Виплата страхового відшкодування за кожним окремим предметом вмісту проводиться в межах його дійсної вартості, але не більше 10% від страхової суми для вмісту (п.2.1.4. Умов Договору);

  - витрати на оплату робіт по ремонту;

  - витрати на доставку матеріалів до місця ремонту та інші витрати, необхідні для відновлення застрахованого майна в той стан, у якому воно знаходилось безпосередньо перед настанням страхового випадку.

  6.2.4. При розрахунку витрат на відновлення майна Сторони користуються звичайними (середньоринковими) цінами на матеріали та запасні частини, відновлювальні та ремонтні роботи, доставку матеріалів тощо, які є характерними для місцевості, в якій знаходиться застраховане майно.

  6.3. В частині страхування відповідальності:

  6.3.1. при повній загибелі або втраті майна третіх осіб – у розмірі його дійсної вартості, за вирахуванням вартості залишків майна;

  6.3.2. при частковій загибелі (пошкодженні) майна третіх осіб - у розмірі витрат на відновлення майна.

  6.3.3. Витрати на відновлення майна включають в себе:

  - витрати на матеріали та запасні частини для ремонту пошкодженого майна з вирахуванням зносу. Розмір зносу розраховується виходячи з вартості майна на день настання Страхового випадку та їх первісної вартості;

  - витрати на оплату робіт по ремонту;

  - витрати на доставку матеріалів до місця ремонту та інші витрати, необхідні для відновлення пошкодженого майна в той стан, у якому воно знаходилось безпосередньо перед настанням страхового випадку.

  6.3.4. При розрахунку витрат на відновлення майна Страховик користується звичайними (середньоринковими) цінами на матеріали та запасні частини, відновлювальні та ремонтні роботи, доставку матеріалів тощо, які є характерними для місцевості, в якій знаходиться пошкоджене майно.

  6.3.5. При завданні шкоди Страхувальником (особами, які користуються застрахованим майном) життю або здоров’ю третіх осіб – витрати, які пов’язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілої третьої особи у відповідному медичному закладі охорони здоров’я, лікуванням у домашніх умовах та купівлею лікарських препаратів, похованням в разі смерті потерпілої третьої особи.

  6.3.6. У разі відсутності спору щодо визнання факту настання страхового випадку, наявності у потерпілої третьої особи права на отримання відшкодування та обов’язку Страхувальника сплатити це відшкодування, причинно-наслідкового зв’язку між діями (бездіяльністю) Страхувальника (осіб, які користуються застрахованим майном) та шкодою третьої особи, а також її розмірів, заявлені вимоги можуть бути задоволені та Страхове відшкодування сплачується в досудовому порядку.

  6.3.7. Виплата страхового відшкодування здійснюється третій особі або Страхувальнику.

  6.3.8. У випадку добровільної компенсації Страхувальником, з письмової згоди Страховика, шкоди третій особі, виплата страхового відшкодування здійснюється Страхувальнику після надання документів, що підтверджують таку виплату.

  6.3.9. При заподіянні шкоди декільком третім особам, Страховик виплачує страхове відшкодування в межах встановленої у цьому Договорі страхової суми по страхуванню відповідальності.

  6.3.10. При судовому врегулюванні страхового випадку сума страхового відшкодування сплачується Страховиком за рішенням суду. Якщо за рішенням суду сума страхового відшкодування перевищує страхову суму в частині страхування відповідальності, то Страховик сплачує страхове відшкодування в розмірі страхової суми в частині страхування відповідальності за вирахуванням обумовленої в Сертифікаті франшизи, а частина відшкодування, що залишилася, сплачується Страхувальником.

  6.4. Витрати на відновлення майна не передбачають:

  - додаткові витрати, пов’язані зі змінами або поліпшенням (удосконаленням) застрахованого майна;

  - витрати, зумовлені тимчасовим або допоміжним ремонтом;

  - витрати на переробку, профілактичний ремонт та обслуговування, так само як і інші витрати, які були б необхідні незалежно від факту настання страхового випадку;

  - інші, здійснені понад необхідні, витрати.

  6.5. Повна загибель має місце, якщо витрати на відновлення майна (з урахуванням його зносу), включаючи залишкову (ліквідаційну) вартість, дорівнюють або перевищують оціночну вартість  майна на момент настання страхового випадку. Сума зносу розраховується виходячи з вартості  майна на день настання страхового випадку та їх первісної вартості.

  6.6. Майно вважається пошкодженим або частково зруйнованим, якщо витрати на відновлення майна, включаючи залишкову (ліквідаційну) вартість, не перевищують дійсну вартість майна на момент настання страхового випадку.

  6.7. Страхувальник не має права відмовитись від застрахованого майна, що залишилося після страхового випадку, навіть пошкодженого. Залишкова (ліквідаційна) вартість такого майна підлягає вирахуванню з суми страхового відшкодування.

  6.8. Після сплати страхового відшкодування Страховику, у межах виплаченої ним суми страхового відшкодування переходять права вимоги до третіх осіб, що несуть відповідальність за заподіяні збитки.

  6.9. Якщо втрачене внаслідок страхового випадку майно:

  - повернуто Страхувальнику в неушкодженому стані до виплати Страховиком страхового відшкодування, страхове відшкодування не виплачується;

  - повернуто Страхувальнику в неушкодженому стані після виплати Страховиком страхового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отримане страхове відшкодування. Якщо повернення такого майна відбулося більше, ніж через рік після страхового випадку, Страхувальник має право утримати суму отриманого страхового відшкодування, і в цьому випадку майно переходить у власність Страховика. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику це майно, а також усі документи, які підтверджують його перехід у власність Страховика;

  - повернуто Страхувальнику в ушкодженому стані - Страховик виплачує страхове відшкодування відповідно до положень Розділу 6 умов Договору.

  6.10. Якщо Страхувальник одержав відшкодування за збиток від третіх осіб, Страховик сплачує тільки різницю між сумою, яка підлягає сплаті за умовами цього Договору, та сумою, отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов’язаний негайно сповістити Страховика про отримання таких сум. Якщо відшкодування від третіх осіб було отримано пізніше, ніж відшкодування від Страховика, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відшкодування від третіх осіб надлишкові кошти.

  6.11. Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом передбачених чинним законодавством України строків позовної давності виявлені такі обставини, що існували на момент виплати страхового відшкодування, які згідно з чинним законодавством України повністю або частково позбавляють Страхувальника права на отримання страхового відшкодування.

  6.12. Після здійснення виплати страхового відшкодування за відповідним видом страхування, Страховик продовжує нести відповідальність по Договору до кінця строку його дії в межах різниці між страховою сумою за відповідним видом страхування, передбаченою Договором, і сумою здійснених страхових відшкодувань за відповідним видом страхування.

  6.13. У частині страхування відповідальності в разі наявності серії претензій (позовів) в рамках одного страхового випадку страхова сума розподіляється між потерпілими третіми особами в долі завданої шкоди.

  6.14. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком на підставі письмової заяви Страхувальника (потерпілої третьої особи при завданні шкоди третій особі) із зазначенням дати та місця страхового випадку, причини його настання, детальним описом обставин настання страхового випадку, розміру шкоди та страхового акту.

  6.15. Для отримання страхового відшкодування Страхувальником мають бути надані наступні документи (або додатково запитані Страховиком, в залежності від обставин):

  - технічний акт-опис збитку (складається за погодженням Сторін цього Договору);

  - висновок експертної оцінки щодо визначення розміру збитку (далі – висновок експертизи);

  - квитанції, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують вартість відновлювальних робіт та матеріалів (за вимогою Страховика), в тому числі, але не виключно якщо Страховиком вже раніше здійснювалось страхове відшкодування за даним предметом страхування;

  - фінансові документи, що підтверджують вартість пошкодженого, знищеного або втраченого майна (за вимогою Страховика).

  6.16. В залежності від характеру страхового випадку Страхувальник зобов’язаний надати наступні документи (або додатково запитані Страховиком в залежності від обставин):

  6.16.1. При настанні Страхового випадку за ризиком «Пожежа» Страхувальник зобов’язаний надати наступні документи:

  - акт про пожежу від компетентних органів ДСНС України;

  - документ, який підтверджує прийняття і реєстрацію заяви, яка була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

  - копію постанови про закриття кримінального провадження (у разі її винесення);

  - довідку про стан досудового розслідування на поточну дату (за додатковим запитом Страховика);

  - технічний висновок спеціалістів по дослідженню пожеж ДПО (Державної пожежної охорони) України (за додатковим запитом Страховика).

  6.16.2. При настанні страхового випадку за ризиком «Пошкодження димом»:

  - акт про пожежу від компетентних органів ДСНС України.

  6.16.3. При настанні страхового випадку за ризиком «Вибух газу, що використовується  для побутових потреб»:

  - акт або довідку державної або комунальної служби, яка здійснює нагляд за умовами експлуатації газової мережі, про причини та розмір шкоди із зазначенням технічних дефектів, порушень норм експлуатації, винних осіб тощо.

  6.16.4. При настанні страхового випадку за ризиками «Удар блискавки», «Стихійні лиха»:

  - довідку з метеорологічних служб з описом природних явищ (їх характеру) на дату настання страхового випадку, причиною яких було знищення та/або пошкодження застрахованого майна.

  6.16.5. При настанні страхового випадку за ризиком «Падіння пілотованих літаючих об’єктів»:

  - довідку від уповноваженого державного органу, що підтверджує факт аварії.

  6.16.6. При настанні страхового випадку за ризиком «Пошкодження технічною водою»:

  - акт/довідка спеціалізованих служб, що відповідають за обслуговування та/або здійснюють нагляд за використанням водопровідних та аналогічних систем із зазначенням причини виходу з ладу таких систем. Цей документ є обов’язковим та надається виключно у разі,  якщо випадок стався з вини третьої особи.

  6.16.7. При настанні страхового випадку за ризиками «Крадіжка зі зломом, грабіж або розбій», «Протиправні дії третіх осіб»:

  - витяг  з  Єдиного державного реєстру досудових розслідувань;

  - копію постанови про закриття кримінального провадження (в разі її винесення);

  - довідка про стан досудового розслідування на поточну дату за додатковою вимогою Страховика;

  - довідку поліції або органу, що проводить слідство про перелік викраденого (пошкодженого) майна.

  6.16.8. Копія паспорту Страхувальника та довідки про присвоєння РНОКПП (у разі настання випадку за ризиком страхування відповідальності – ці документи також надає потерпіла третя особа).

  6.16.9. Документ, який підтверджує право Страхувальника (Вигодонабувача) власності та/або володіння, та/або користування, та/або розпорядження застрахованим майном та технічний паспорт з експлікацією та/або рухомим майном.

  6.16.10. Рішення суду, що набрало чинності, або письмову претензію, а також будь-які інші юридичні документи, отримані Страхувальником у зв’язку із претензією (в частині страхування відповідальності).

  6.16.11. При розладі здоров’я або смерті потерпілої третьої особи – належним чином завірену копію довідки медичної соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення групи інвалідності або втрати працездатності третьої особи; медичний висновок про причини смерті третьої особи, нотаріально завірену копію свідоцтва про смерть третьої особи; документи, що підтверджують купівлю лікарських засобів, перебування третьої особи на лікуванні в медичному закладі тощо.

  6.16.12. Інші документи, необхідні в кожному конкретному випадку для підтвердження настання страхового випадку, встановлення його причин, розрахунку величини збитку, визначення винних осіб тощо.

  6.17. Вищезазначені документи надаються Страхувальником у формі оригінальних документів або нотаріально завірених копій або простих копій при умові надання Страховику можливості звірення цих копій з оригіналами документів.

  6.18. Розрахунок суми збитку проводиться на підставі отриманого пакету документів за висновками  експертизи.

  6.19. Визначення розміру страхового відшкодування здійснюється на підставі висновку експертизи, кошторису, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують вартість відновлювальних робіт та матеріалів. У разі розбіжностей в сумах між цими документами пріоритет має висновок експертизи.

  6.20. Виплата страхового відшкодування за кожним окремим предметом вмісту проводиться в межах його дійсної вартості, але не більше 10% від страхової суми для вмісту (п.2.1.4. Умов Договору).

  6.21. Строк прийняття рішення відносно виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування складає 30 (тридцять) календарних днів з дня надання Страхувальником Страховику останнього з необхідних документів, зазначених у Розділі 6 Умов Договору.

  6.22. Страховик має право відкласти рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування у випадку:

  - якщо він має сумніви в обґрунтованості вимог Страхувальника на отримання страхового відшкодування – до отримання необхідних доказів, але не більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів;

  - якщо органами внутрішніх справ розпочато досудове розслідування відносно Страхувальника та (осіб, які користуються застрахованим майном або будь-кого з його  членів родини, які мешкають разом з ним та/або ведуть спільне господарювання) у відношенні обставин, за яких настав страховий випадок - до закриття кримінального провадження.

  В інших випадках досудового розслідування обставин, за яких настав страховий випадок – до закриття кримінального провадження, але не більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів;

  - якщо для з’ясовування обставин настання страхового випадку та/або визначення розміру шкоди призначена експертиза – до отримання результатів такої експертизи.

  6.23. Страховик звільняється від обов’язків щодо виплати страхового відшкодування за події, на момент настання яких існувала прострочена заборгованість по сплаті страхової премії (або її частини). У випадку якщо Страхувальник погашає прострочену заборгованість по оплаті страхової премії, дія Договору поновлюється з 00.00 год. дня, наступного за днем погашення заборгованості.

  6.24. Якщо умовами Договору передбачена сплата страхової премії (платежу) частинами, то:

  -       у разі, коли сума страхового відшкодування перевищує суму несплаченої Страхувальником частини страхової премії (платежу),  Страховик при виплаті страхового відшкодування має право утримати суму несплаченої Страхувальником частини страхової премії (платежу) із суми страхового відшкодування, що оформлюється відповідним Актом взаємозаліку та підписується Сторонами;

  -       у разі, коли сума несплаченої частини страхової премії (платежу) перевищує суму страхового відшкодування, виплата Страхового відшкодування здійснюється тільки після сплати Страхувальником страхової премії в повному обсязі, якщо інше не погоджено Сторонами.

  6.25. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту прийняття рішення про виплату (підписання страхового акту).

  УВАГА! Неподання документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, є підставою відмови у виплаті страхового відшкодування в частині збитку, що не підтверджений документально.

  У випадку виникнення суперечок між сторонами про причини та розмір шкоди кожна із сторін має право вимагати проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок сторони, що вимагає її проведення.

   

  7.     ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

  7.1. У всіх випадках виключається збиток (збитки), пошкодження, видатки чи витрати будь-якого виду, які безпосередньо або опосередковано були заподіяні або викликані будь-якою подією, перерахованою нижче, незалежно від того, чи була ця подія єдиною причиною або однією з декількох причин, одночасно або послідовно, що сприяла настанню збитку:

  7.1.1. війна, вторгнення, ворожі дії іноземного противника, військові дії або військові операції (незалежно від того чи була оголошена війна чи ні), військові ризики, громадянська війна, революція, заколот, страйк / бунт, громадянські заворушення, що приймають масштаби або доходять до масштабів народного повстання, блокади, військовий переворот, захоплення влади, введення воєнного чи стану облоги, саботаж, диверсія, конфіскація, націоналізація, реквізиція, арешт, насильницьке відбирання, знищення або псування майна за розпорядженням уряду або будь-якої державної або місцевої влади, незалежно від того чи є воно законним чи ні;

  7.1.2. будь-який страйк, бунт чи громадські заворушення, або будь-якої дії чи діяльності, які вважаються або у результаті які можуть призвести до бунту, страйку чи громадських заворушень (термін «громадські заворушення» включає також трудові заворушення та локаути), мародерство, цивільні та масові заворушення, під якими розуміються організація або активна участь у заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовувалися як зброя, незалежно від того, визнані вони військовими операціями чи ні;

  7.1.3. протиправні або насильницькі дії будь-якого роду, завдані в умовах нестабільного правопорядку внаслідок будь-якої події, зазначеної у п. п. 7.1.1. та 7.1.2. Умов Договору;

  7.1.4. терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста).

  7.1.5. Виключаються збитки (збиток), пошкодження, видатки чи витрати будь-якого виду, прямо або опосередковано завдані або викликані в результаті або у зв'язку з будь-якими заходами, вжитими для того, щоб привести під контроль, попередити або припинити події, названі вище в п.п.7.1.1. – 7.1.4. Умов Договору.

  7.2.  У всіх випадках не підлягають відшкодуванню збитки або витрати, які сталися внаслідок:

  7.2.1.      впливу ядерної енергії у будь-якій формі, іонізуючої радіації;

  7.2.2.      радіоактивного, хімічного, біологічного або токсичного забруднення або зараження, застосування вибухових речовин;

  7.2.3.      навмисних дій або грубої недбалості Страхувальника (осіб, які користуються застрахованим майном або осіб, які є членами родини Страхувальника, мешкають разом з ним та/або ведуть спільне господарювання). Груба недбалість – не проявлення елементарної обачливості та турботи щодо виконання обов’язків по нагляду за застрахованим майном з боку Страхувальника - такої, яку можна вимагати від будь-якої дієздатної особи внаслідок її майнових прав та обов’язків або посадових повноважень;

  7.2.4.      здійснення Страхувальником, особами, які користуються застрахованим майном або  які є членами родини Страхувальника, мешкають разом з ним та/або ведуть спільне господарювання дій, за які передбачена кримінальна відповідальність;

  7.2.5.      корозії, конденсату (якщо такий збиток не є наслідком страхового випадку), окислювання, бродіння, гниття, втрати ваги, усихання витоку або інших природних властивостей застрахованих предметів;

  7.2.6.      обвалу будівель або їхніх частин (у т. ч. пошкодження майна, що знаходиться в них), якщо обвал не викликаний страховим випадком, у тому числі внаслідок їхньої старості, зношення, часткового руйнування або пошкодження внаслідок тривалої експлуатації, аварійного стану будівлі;

  7.2.7.      просідання та іншого руху ґрунту для нових будівель та споруд (новими визнаються будівлі і споруди, які були здані в експлуатацію після будівництва менше ніж за 2 (два) роки до виявлення збитків внаслідок просідання та іншого руху ґрунту), яке не є раптовим та непередбачуваним, наприклад:

  -  нормальне осідання або осадження нових будівель,

  -  виникнення тріщин, усадка чи розширення тротуарів, підвалин, стін, підлог чи стель;

  7.2.8.      осідання, розтріскування, стиску, розширення або здуття покриття доріг та тротуарів, фундаментів, стін, несучих конструкцій або перекриттів будівель та споруд, якщо вони не викликані страховим випадком;

  7.2.9.      обвалу будівель, їх частин чи пошкодження майна, що знаходиться в них внаслідок обвалу дерев’яних балок;

  7.2.10.     збиток, який стався внаслідок перебудови, перепланування приміщень, якщо таке перепланування, перебудова не була зареєстрована у відповідних органах;

  7.2.11. впливу тварин (в тому числі гризунів), комах, паразитів, птахів;

  7.2.12. впливу цвілі, плісняви, грибка або спор, якщо їх поява не викликана страховим випадком;

  7.2.13. крадіжки майна під час або безпосередньо після настання страхового випадку (крім страхових випадків «Крадіжка зі зломом», «Грабіж або розбій», «Протиправні дії третіх осіб»);

  7.2.14. таємного (непояснювального) зникнення вмісту квартири;

  7.2.15. звичайної крадіжки (без злому), шахрайства;

  7.2.16. порушення Страхувальником (особами, які користуються застрахованим майном) встановлених законом чи іншими нормативно-правовими актами правил і норм безпеки чи інших аналогічних норм, в тому числі техніки безпеки, вимог і мір пожежної безпеки, санітарних норм, порушення яких є причиною настання страхового випадку;

  7.2.17. дій Страхувальника (осіб, які користуються застрахованим майном), які знаходились в стані наркотичного, токсичного чи алкогольного сп’яніння;

  7.2.18. проникнення у квартиру рідин (в т. ч. дощу, снігу, граду або бруду) через незачинені вікна, двері, покрівлю, отвори, що зроблені навмисно або виникли внаслідок старості, ветхості, неналежної експлуатації або будівельних/виробничих дефектів, якщо тільки вони не утворились внаслідок застрахованих за Договором ризиків;

  7.2.19. механічної та будь-якої іншої внутрішньої поломки (для вмісту);

  7.2.20. використання застрахованого майна не за призначенням.

  7.3.  За цим Договором не покриваються:

  7.3.1.  житлові приміщення в багатоквартирних будинках,  які не було введено в експлуатацію;

  7.3.2.  будь-який транспорт, їх складові та частини, майно, що використовується у комерційних та виробничих цілях,

  7.3.3.  збитки чи шкода, завдані майну Страхувальника, що перебуває поза межами місця (території) дії Договору;

  7.3.4.  збитки чи шкода, що виникли до початку періоду страхування, але були виявлені після його початку;

  7.3.5.  будь-які непрямі збитки (в тому числі втрата орендної плати, втрата прибутку, зменшення обороту, штрафні санкції тощо), навіть якщо їх настання викликане страховим випадком;

  7.3.6.  знищення, пошкодження або втрата майна внаслідок проведення в межах місця (території) дії Договору будівельних або монтажних робіт, реконструкції, пусконалагоджувальних робіт, технічного обслуговування, ремонтних робіт, тестування, зварювальних робіт, робіт, пов’язаних зі зносом (розбиранням) тощо;

  7.3.7.  збитки чи шкода, що викликані недоліками, дефектами, помилками або упущеннями в проектуванні, плані, специфікації, матеріалах, виробництві або внаслідок неякісного виконання робіт, помилок будівництва, монтажу;

  7.3.8.  будь-який збиток, викликаний у результаті помилок чи дефектів, що існували на дату початку дії Договору, про які Страхувальник чи його представники знали або повинні були знати, незалежно від того, чи були ці помилки чи дефекти відомі Страхувальнику, чи ні;

  7.3.9.  будь-які збитки, що мали місце внаслідок повені та/або затоплення, якщо на території дії Договору за останні 5 (п’ять) календарних років з дня видачі Договору відбувалися випадки повені та/або затоплення, що буде підтверджено відповідними Довідками з метеорологічних служб даної місцевості;

  7.3.10.    загибель, пошкодження або втрата майна, яке не є застрахованим за цим Договором;

  7.3.11.    збитки чи шкода, які сталися внаслідок випадків, непередбачених у цьому Договорі;

  7.3.12.    збитки чи шкода, завдані майну, що знаходиться на відкритих терасах, балконах, лоджіях тощо;

  7.3.13.    збитки чи шкода,  за якими  Компанією сплачувалось страхове відшкодування раніше, але страхувальником/іншою особою, що має право на отримання страхового відшкодування, не було надано документів на підтвердження відновлення застрахованого майна  на момент настання страхового випадку.

  7.4. У частині страхування відповідальності Страховик також не відшкодовує шкоду, а саме:

  7.4.1. збитки / шкоду, що заподіяні самому Страхувальнику (особам, які користуються застрахованим майном)  або особам, які мешкають разом із ними;

  7.4.2.  вимоги, що висуваються особами (одна одній), відповідальність яких застрахована по Договору або будь-якою іншою стороною, що безпосередньо або опосередковано належить, контролюється або управляється Страхувальником, в тому числі вимоги Страхувальника до орендарів та орендарів до Страхувальника;

  7.4.3. збитки / шкоду, що пов’язані з виробництвом, продажем чи використанням будь-яких піротехнічних пристроїв, включаючи організацію салютів, феєрверків і т. п., вибухових пристроїв, вогнепальної зброї, токсичних речовин, відходів виробництва, газів та інших вибухонебезпечних речовин (за винятком використання побутового газу для внутрішніх потреб);

  7.4.4. збитки / шкоду, які завдані майну, що знаходиться на збереженні, обслуговуванні, піклуванні, управлінні Страхувальника (осіб, які користуються застрахованим майном), включаючи шкоду будь-якому рухомому майну, що передане Страхувальнику (особам, які користуються застрахованим майном) на зберігання, в оренду, лізинг, під заставу, в прокат;

  7.4.5. збитки / шкоду, які заподіяні Страхувальником (особами, які користуються застрахованим майном) третім особам, якщо Страхувальник або особи, які користуються застрахованим майном, в момент заподіяння шкоди перебував (-ала/-ли) в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;

  7.4.6. збитки / шкоду, що спричинені подією, що відбулася поза межами місця дії Договору;

  7.4.7. збитки / шкоду за претензіями (позовами) третіх осіб до Страхувальника, що були пред’явлені до набрання чинності Договору;

  7.4.8. збитки / шкоду, що спричинені подією, що не обумовлена, як страховий випадок у Договорі.

  7.5. Не є предметом Договору та не може бути застраховане наступне майно:

  7.5.1. будь-який транспорт, їх складові та частини;

  7.5.2. майно, що використовується у комерційних та виробничих цілях;

  7.5.3. комунікаційні лінії, інженерні системи, частини приміщень загального користування, коридорів, тамбурів, що не є власністю Страхувальника/Вигодонабувача за законом;

  7.5.4. кімнатні рослини, продукти харчування, тварини і птахи, паливні матеріали;

  7.5.5. об`єкти, що підлягають знесенню та майно, що знаходиться у зоні воєнних дій;

  7.5.6. квартири в стані ремонту;

  7.5.7. коштовне майно: вироби з коштовних металів, коштовних, напівкоштовних і кольорових каменів: ювелірні прикраси, коштовні предмети для сервірування столу і письмове приладдя, хутрові вироби, колекції поштових марок, монет, інші колекції, твори мистецтва, антикваріат, колекції картин, документи, грошові кошти, готівка у будь-якій валюті, платіжні картки тощо;

  7.5.8. одяг та взуття, будь-яка зброя, вибухові речовини, будь-які носії інформації.

   

  8.   ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

  Підставою для відмови Страховика у здійсненні виплати страхового відшкодування є:

  8.1. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку (або обставин, які мають ознаки страхового випадку) без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

  8.2.  отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків від третіх осіб, винних у їх заподіянні;

  8.3.  якщо Страхувальник (або будь-який із його керівників, працівників, агентів або інших відповідальних осіб, а також осіб, які є членами родини Страхувальника, мешкають разом з ним та/або ведуть спільне господарювання або особи, які користуються застрахованим майном) навмисне або з грубої необережності здійснить або допустить дії, що ведуть до виникнення збитку або навмисно введе Страховика або його представників в оману при визначенні причин або розміру збитку;

  8.4.   подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування;

  8.5.  якщо Страхувальник (особи, які користуються застрахованим майном) або особа, яка діяла від імені Страхувальника, буде засуджена в порядку, передбаченому кримінальним законодавством, за навмисне заподіювання шкоди застрахованому майну або підлог, обман чи шахрайство при визначенні причин та розміру збитку;

  8.6.  якщо Страхувальник не виконує  будь-який із обов’язків, накладених на нього цим Договором;

  8.7.  якщо Страхувальник своїми діями або бездіяльністю перешкоджає Страховику реалізувати право регресу до осіб, що винні в настанні страхового випадку.

  8.8.  інші випадки, передбачені законом.

  8.9.  Страховик повідомляє про відмову у виплаті страхового відшкодування Страхувальника письмово з обґрунтуванням причин відмови протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

   

  9.     ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  9.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою Сторін,  а також у разі:

  9.1.1. закінчення терміну його дії;

  9.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

  9.1.3.          несплати Страхувальником страхової премії (або її частини) у терміни, що встановлені у цьому Договорі. При цьому, якщо чергова частина страхової премії не була оплачена в термін, встановлений цим Договором, Договір (а також зобов’язання Страховика щодо відшкодування збитків при настанні страхового випадку) вважається достроково припиненим (призупиненим) з 00.00 год.  14-го (чотирнадцятого) календарного дня від дати, до якої повинна бути сплачена чергова частина страхової премії.   При цьому Страховик звільняється від обов’язку щодо повідомлення (в будь який спосіб) Страхувальника про припинення дії Договору.

  Страховик звільняється від обов’язків щодо виплати страхового відшкодування за події, на момент настання яких існувала прострочена заборгованість по сплаті страхової премії (або її частини). У випадку, якщо Страхувальник погашає прострочену заборгованість по оплаті страхової премії, дія Договору поновлюється з 00.00 год. дня, наступного за днем погашення заборгованості;

  9.1.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України;

  9.1.5 ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

  9.1.7. прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним;

  9.1.8. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  9.2.   Дія цього Договору страхування може бути достроково припинена за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка Сторона зобов’язана повідомити іншій не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення дії цього Договору, якщо інше не погоджено Сторонами.

  9.3.   У разі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому оплачені страхові платежі за період, що залишився до закінчення періоду страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи (25%), фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. У разі зарахування, за рішенням Страхувальника, коштів, що йому повертаються, як сплати премії за іншими договорами страхування, Страховик не вираховує витрати на ведення справи при перерахунку страхових платежів. У випадку, якщо на момент дострокового припинення дії цього Договору претензія Страхувальника щодо отримання страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку не врегульована, повернення страхових платежів не проводиться до моменту виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

  9.4.   У разі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов цього Договору, то Страховик повертає йому оплачені страхові платежі за період, що залишився до закінчення періоду страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи (25%), фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. У разі зарахування, за рішенням Страхувальника, коштів, що йому повертаються, як сплати премії за іншими договорами страхування, Страховик не вираховує витрати на ведення справи при перерахунку страхових платежів. У випадку, якщо на момент дострокового припинення дії цього Договору страхування претензія Страхувальника щодо отримання страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку не врегульована, повернення страхових платежів не проводиться до моменту виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування.

  9.5.   У випадку припинення Договору страхування відповідно до п.9.1.3. перерахування, повернення страхових платежів та відрахування нормативних витрат на ведення справи (25%) не передбачається.

  9.6.  Договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню також у разі:

  9.6.1.  якщо його укладено після настання страхового випадку;

  9.6.2.  якщо предметом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили;

  9.6.3.  інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

  9.7.   Зміни в Договір страхування можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін у письмовому вигляді шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

   

  10.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  10.1. За невиконання або неналежне виконання Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

  10.2.   Страховик несе відповідальність за несвоєчасне  здійснення страхового відшкодування шляхом сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ,  за кожний день прострочки,  але не більше 10% від суми заборгованості.

   

  11.      ДОДАТКОВІ УМОВИ

  11.1. Все, що не знайшло відображення в Договорі, регулюється Правилами та законодавством України.

  11.2.   У разі виникнення розбіжностей між умовами цього Договору  та Правилами – пріоритет має Договір.

  11.3.   Кореспонденція, повідомлення від Страховика до Страхувальника надсилаються за адресою, вказаною в Сертифікаті або повідомленою Страхувальником письмово згідно умов цього Договору.

  11.4.   На виконання ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

  01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3,

  тел./факс: (044) 234-39-46, (044) 234-99-07,

  Е-mail: info@dfp.gov.ua

  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

  Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 тел. (044) 279 12 70,  (044) 278 84 60, www.consumer.gov.ua

  11.5.   Відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" за №1702-VII від 14.10.2014р. Страховик має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Страховиком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

   

  12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТРАХОВИКА

  Приватне Акціонерне Товариство «Акціонерна страхова компанія«ІНГО Україна» 

  Місцезнаходження та фактична адреса: 01054, м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 33.

  Тел.: (044) 490-27-44; (044) 490-27-45

  Факс: (044) 490-27-48

  e-mail: office@ingo.ua

  п/р № 26503052600903 вАТ "Приватбанк"

  МФО 320649

  код ЄДРПОУ 16285602

   

  Голова правління

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

  Гордієнко І.М.

  Завантажити договір