Розкриття інформації емітентом

Відповідно до частини четвертої статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ «АСК «ІНГО Україна Життя» розкриває відомості про власників істотної участі: 

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», код ЄДРПОУ 16285602, мiсцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, володіє часткою Статутного капіталу в розмірі 99,99%. Iдентифiкацiя акцiонера Емiтента здiйснена на пiдставi виписки з облiкового реєстру рахункiв власникiв у зберiгача цiнних паперiв.