Страхування життя

У разі настання страхового випадку необхідно звернутися в АСК «ІНГО Україна Життя» будь-яким доступним способом (телефон, факс, електронна пошта).

У повідомленні повинні міститися такі дані:

 • № договору
 • ПІБ застрахованої особи
 • Дата страхової події
 • Попередній діагноз
 • Контактні дані (телефон, поштова адреса, електронна адреса)

Корпоративним клієнтам необхідно зв'язатися з куратором договору або з Відділом продажів за номером телефону +38 044 490 2747

До АСК «ІНГО Україна Життя» необхідно подати заповнену заяву на страхову виплату та пакет необхідних документів.

Перелік необхідних документів у разі настання страхового випадку за програмами страхування життя:

 • Оригінал Полісу/Договору страхування;
 • Заява на отримання страхової виплати з детальним описом обставин страхового випадку та зазначенням способу отримання страхової виплати (через касу Страховика або шляхом перерахування на банківський рахунок з зазначенням банківських реквізитів);
 • Акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н1), якщо нещасний випадок стався під час виконання Застрахованою особою службових обов'язків;
 • Оригінал довідки відповідного органу МВС, МНС, пожежної інспекції, що роз'яснює обставини події (у разі необхідності)
 • Копія документу (паспорта), що засвідчує особу отримувача страхової виплати (1 – 4 сторінка і сторінка з реєстрацією (проживання));
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду особі, яка отримує страхову виплату;

У разі настання страхового випадку, пов'язаного зі смертю застрахованої особи:

 • оригінал свідоцтва про смерть застрахованої особи або його копія, завірена нотаріально або органом, який видав свідоцтво;
 • копія медичного висновку про причину смерті;
 • довідка медичної установи про наявність чи відсутність алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння застрахованої особи на момент настання страхового випадку (у разі необхідності);
 • копія рішення суду або постанови про порушення / закриття кримінальної справи (у разі необхідності);
 • свідоцтво про право на спадщину, в яке включена страхова виплата (якщо вигодонабувач не призначений);

У разі настання страхового випадку, пов'язаного з дожиттям Застрахованої особи до дати закінчення терміну страхування або до віку, зазначеного в договорі страхування, необхідно особисто з'явитися до Страховика або надати можливість представнику Страховика засвідчити такий факт.

У разі настання страхового випадку, пов'язаного з настанням інвалідності:

 • оригінал або копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності; для неповнолітнього Застрахованої особи – оригінал або копія довідки ЛКК про інвалідність;
 • копія виписки з історії хвороби Застрахованої особи;
 • довідка медичної установи про наявність чи відсутність алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння Застрахованої особи на момент настання страхового випадку (у разі необхідності);

У разі настання страхового випадку, пов'язаного з тимчасовою втратою працездатності:

 • копія виписки з історії хвороби застрахованої особи та/або виписка з амбулаторної картки та / або інші медичні довідки, роз'яснюють діагноз;
 • копії закритих листків тимчасової непрацездатності, завірені відділом кадрів, з печаткою за місцем роботи застрахованої особи;
 • довідка медичної установи про наявність чи відсутність алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння Застрахованої особи на момент страхового випадку (у разі необхідності).

У разі настання страхового випадку, пов'язаного з встановленням Застрахованій особі діагнозу критичного захворювання:

 • копія виписки з історії хвороби застрахованої особи;
 • копії закритих листків тимчасової непрацездатності, завірені відділом кадрів, з печаткою за місцем роботи застрахованої особи;
 • документи медичного закладу, що підтверджують перенесення застрахованою особою операції або захворювання, що має ознаки страхового випадку. У документах повинен бути зазначений діагноз, підтверджений лабораторними, клінічними, гістологічними, радіологічними дослідженнями, які є загальноприйнятими у медичній практиці лікування або діагностики відповідного захворювання.

Заява на виплату відшкодування