Майно та іпотека

Якщо у Вас трапився один із страхових випадків, передбачених договором страхування, необхідно:

1. Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання або зменшення збитку.

2. Заявити про настання події в державні органи, до компетенції яких входить розслідування такого випадку:

  • у разі пожежі – органи Держпожнагляду (тел.101);
  • у разі пошкодження водою – РЕУ, ЖЕК, ДРЕП або іншу аварійну службу;
  • у разі крадіжки зі зломом і злочинних діях третіх осіб – органи МВС (тел. 102).

3. Протягом 2-х діб (без урахування вихідних чи святкових днів) з моменту настання страхового випадку повідомити АСК «ІНГО Україна» із зазначенням ПІБ, контактного номеру телефону, № договору страхування (поліса), дати і часу настання страхового випадку, місця і характеру страхового випадку.

Це повідомлення можна направити одним із таких шляхів:

    • За телефонами: (044) 490-2744, 490-2745, 490-2749 Пн-Пт з 9-00 до 18-00.
    • Факсом: (044) 490-2748 цілодобово
    • Поштою/телеграмою:

Дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі, вважається датою повідомлення ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання страхового випадку.

Поштова адреса: 01054, м.Київ, вул.Воровського, 33, АСК «ІНГО Україна». Відділ страхування майна і технічних ризиків.

Електронною поштою: cc@ingo.ua.

Форму заяви Ви можете звантажити тут:Повідомлення-майно

4. Якщо можливо, зберегти постраждале майно в тому вигляді, в якому воно опинилося після страхового випадку. Зміна картини збитку допустима лише для цілей безпеки або з письмової згоди АСК «ІНГО Україна».

5. У робочі дні з 9-00 до 18-00 встановити з фахівцем АСК «ІНГО Україна» час огляду пошкодженого майна. Спільно скласти акт огляду страхового випадку та опис пошкодженого (втраченого) майна.

6. Передати в АСК «ІНГО Україна» заяву про настання страхового випадку з оригіналом підпису.

7. Надати до відділу страхування майна і технічних ризиків АСК «ІНГО Україна» документи відповідних компетентних органів і служб, що підтверджують факт страхового випадку.