Перевізники

 • Страхування відповідальності автотранспортних підприємств

   

  Цей вид страхування розроблено для автотранспортних підприємств, враховуючи специфіку міжнародних та внутрішніх українських перевезень. Страхуванням покриваються усі ризики, які можуть настати під час перевезення вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає відповідальність автотранспортних підприємств перед замовником перевезення/власником вантажу за неналежне виконання своїх обов’язків згідно з договором перевезення, а також відповідальність перед третіми особами.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • втрата, загибель, пошкодження, нестача вантажу, що перевозиться;
  • несвоєчасна доставка вантажу, що перевозиться;
  • нанесення шкоди вантажу, що перевозиться, майну, життю і здоров’ю третіх осіб;
  • витрати на порятунок вантажу, зменшення збитку та встановлення його розмірів.

  Довідка:

  Комплексне страхування, яке охоплює страхування відповідальності за вантаж, страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту на території України та за її межами, каско страхування, особисте страхування водіїв, а також страхування відповідальності за оплату митних платежів, не лише забезпечить автотранспортному підприємству повний спектр страхового захисту своєї діяльності, але й оптимізує його видатки на страхування.

   

 • Страхування відповідальності під час перевезення небезпечних вантажів

   

  Перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом пов'язано з величезною кількістю ризиків, у тому числі із заподіянням шкоди третім особам і навколишньому середовищу.

  Що може бути застраховано?

  Відповідальність за заподіяння шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди юридичній особі, та/або навколишньому природному середовищу в результаті негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок аварії небезпечним вантажем, що перевозиться або експедируються, яка спричинила смерть, каліцтво, втрату працездатності (для громадян, які працюють) третіх осіб, а також повну загибель або часткове пошкодження майна третіх осіб;
  • відповідальність за заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

  Довідка:

  Страхування відповідальності є обов'язковим під час перевезення вантажів, передбачених у переліку небезпечних вантажів, затвердженому постановою кабінету Міністрів України № 733 від 1 червня 2002 р. Умови страхування (у тому числі ліміт відповідальності і розмір страхової премії) регулюються вищезгаданою постановою Кабінету Міністрів України.

 • Страхування відповідальності митного брокера / перевізника

   

  Цей вид страхування розроблено для компаній, що бажають отримати ліцензію митного брокера.

  Що може бути застраховано?

  Відповідальність митного брокера за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок неналежного виконання митним брокером своїх зобов'язань або порушення норм законодавства у рамках надання професійних послуг.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Ненавмисні помилки митного брокера під час надання професійних послуг

  Довідка:

  Спільним наказом від 13.05.2009 року № 89/445 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера», (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2009р. за № 469/16485) Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державна митна служба України вводять з 23.06.09 обов'язкове ліцензування діяльності митного брокера. Один з документів, необхідних для ліцензування – це договір страхування відповідальності зі страховою сумою не менше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян.

 • Страхування вантажів

   

  Цей вид страхування підходить як транспортним оператором, так і власникам вантажу, та комплексно покриває ризики, які можуть настати під час доставки вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягають всі види вантажів під час перевезення будь-яким транспортом по всьому світу. Страхове покриття надається на весь період транспортування, включаючи перевантаження, а також проміжне зберігання. Крім цього, можна застрахувати й непрямі збитки, що виникають внаслідок настання страхового випадку (очікуваний прибуток, комісія, фрахт, видатки).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • «З відповідальністю за всі ризики»: на цих умовах страхуються всі ризики, крім тих, які спеціально передбачені  у виключеннях;
  • «З відповідальністю за окрему аварію»: цією умовою передбачено встановлений перелік ризиків, за якими страховик несе  відповідальність, і підходить в основному для морських перевезень;
  • «Без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи»: страховик несе відповідальність лише у разі повної загибелі всього або частини вантажу. Пошкодження покриваються лише у разі будь-якої  події із транспортним засобом (катастрофи).

  Довідка:

  • видатки на страхування перевезень вантажів підприємства відносяться до складу його валових витрат;
  • договір може бути укладено як для страхування разового перевезення, так і страхування перевезень, що здійснюються  в період певного проміжку часу.

   

 • Страхування транспортних засобів (КАСКО)

   

  Укладаючи договір страхування, Ви можете самостійно вибрати ризики і сформувати індивідуальний пакет, який підходить лише для Вас. Це – мобільні та пільгові умови, які дозволяють кожному заощадити свій бюджет і максимально захистити своє майно.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягають транспортні засоби компанії, а також особистий транспорт на випадок їх пошкодження, втрати або загибелі.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • дорожньо-транспортна пригода
  • пожежа
  • стихійні лиха (град, землетрус, буря, ураган, повінь)
  • потрапляння кам'яній і предметів
  • протиправні дії третіх осіб
  • угон / крадіжка

  Довідка:

  Клієнти ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» отримують інформаційну картку з інструкцією і телефонами цілодобової Спеціалізованої служби, що забезпечує технічну та організаційну допомогу у разі настання страхового випадку: виклик працівників ДАІ, швидкої допомоги, буксирувальної служби, консультативна підтримка.

 • Страхування цивільно-правової відповідальності

   

  Починаючи з 01.01.2005р., цей вид страхування є обов’язковим для всіх власників транспортних засобів згідно з Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає цивільно-правова відповідальність власника автотранспортного засобу за нанесення з його вини збитку здоров’ю і майну третіх осіб на території України. Відшкодуванню підлягають витрати на ремонт автомобіля та/або відновлення здоров’я людей, що постраждали з вини застрахованої особи.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • нанесення шкоди майну третіх осіб;
  • нанесення шкоди здоров’ю третіх осіб.

  Довідка:

  Штраф за відсутність полісу ОСЦПВ становить до 850 гривень. Ліміт по ОСЦПВ становить:

  • для майна – 50 000 гривень;
  • для здоров’я і життя третіх осіб – 100 000 гривень.

  У зв’язку зі значним підвищенням цін на автомобілі ми рекомендуємо також застрахувати добровільну цивільну відповідальність власників автотранспортних засобів з лімітом відшкодування – на вибір – до 1 000 000 гривень.

 • Страхування від нещасних випадків на транспорті

   

  Страхування від нещасних випадків – могутній фінансовий механізм, що дозволяє зберегти на колишньому рівні матеріальний добробут у разі отримання застрахованою особою  травми, інвалідності або її смерті.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає життя і здоров'я водія від нещасних випадків під час професійної діяльності на транспорті, а також пасажирів транспорту.

  Що може бути застраховано?

  • загибель або смерть;
  • травма, яка стала причиною інвалідності;
  • тимчасова втрата працездатності.

  Довідка:

  Цей вид страхування є обов'язковим і призначений для водіїв підприємств незалежно від їх форми власності та видів діяльності, у тому числі підприємств, які займаються безпосередньо транспортними перевезеннями.

 • Зелена карта

   

  Наявність міжнародного сертифікату «Зелена карта» – це обов’язкова умова здійснення візиту на своєму автомобілі до країн, які входять до системи «Зелена карта».

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає відповідальність власника автотранспортного засобу за нанесення з його вини збитку здоров’ю і майну третіх осіб на території країн-учасниць системи автострахування «Зелена карта». Відшкодуванню підлягають витрати на ремонт автомобіля та/або відновлення здоров’я людей, що постраждали з вини застрахованої особи.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • нанесення шкоди майну третіх осіб;
  • нанесення шкоди здоров’ю третіх осіб.

  Довідка:

  Контроль за наявністю цього полісу страхування під час виїзду за межі України здійснює Державний комітет охорони державного кордону України.

 • Страхування співробітників від нещасного випадку

   

  Страхування від нещасного випадку та хвороби є важливою частиною соціального пакету, який компанії надають своїм працівникам.

  Що може бути застраховано?

  Шкода життю і здоров'ю працівника, заподіяна внаслідок настання нещасного випадку або хвороби.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • смерть унаслідок нещасного випадку;
  • інвалідність 1, 2, 3 унаслідок нещасного випадку;
  • травма внаслідок нещасного випадку.

  Довідка:

  Поліс страхування від нещасного випадку та хвороби дозволяє не лише компенсувати заподіяну шкоду життю і здоров'ю працівника внаслідок настання нещасного випадку або хвороби, але й захистити матеріальне благополуччя його родини.

 • Добровільне медичне страхування персоналу підприємств і організацій

   

  Цей вид страхування передбачає придбання працедавцями страхового захисту для своїх працівників, а також членів їх сімей на додаток до існуючої системи загальнодержавного медичного забезпечення.

  Що може бути застраховано?

  Здоров'я персоналу за такими програмами:

  • поліклінічне обслуговування;
  • стоматологічна допомога (екстрена та планова);
  • невідкладна допомога;
  • стаціонарне лікування (екстрене і планове).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • витрати на амбулаторну допомогу;
  • витрати на стоматологічну допомогу;
  • витрати на стаціонарну допомогу;
  • витрати на невідкладну допомогу.

  Довідка:

  Рівень інфляції медичних витрат в Україні становить близько 15% на рік. Наявність полісу медичного страхування дозволяє працедавцю оптимізувати витрати на оплату і організацію медичних послуг для своїх працівників, а також членів їх сімей.