Експортери / імпортери

 • Страхування торгових (комерційних) кредитів 

   

  Цей вид страхування не вимагає від Контрагентів застави і дозволяє виробнику відпускати продукцію з відстрочкою платежу.

  Що може бути застраховано?

  Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать чинному законодавству України і пов’язані зі збитками Страхувальника, що можуть настати внаслідок виникнення у нього дебіторської заборгованості у межах реалізації ним Контрактів.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • неплатоспроможність (банкрутство) Контрагента Страхувальника, внаслідок чого Контрагент не оплатив або не може більше оплачувати товари (роботи, послуги), що є предметом Договору, укладеного Страхувальником з Контрагентом;
  • непогашення наданого Страхувальником Контрагенту Комерційного (торгового) кредиту після закінчення передбаченого Договором періоду очікування (тривале прострочення платежу);
  • неплатоспроможність Гаранта або Поручителя, якщо зобов'язання Контрагента забезпечені банківською гарантією або порукою, і Гарант або Поручитель не виконав або не може більше виконувати свої зобов'язання за договором поручительства або банківською гарантією за умови неплатоспроможності Контрагента.

  Довідка:

  Перед укладенням договору страхування всі заявлені на страхування Контрагенти проходять кредитну перевірку на предмет платоспроможності. На підставі такої перевірки встановлюється кредитний ліміт (максимальний розмір допустимої поточної заборгованості майбутнього покупця) і максимальний період допустимої розстрочки платежу. 

 • Страхування експортних кредитів 

   

  Цей вид страхування дозволяє виробникові відпускати продукцію з відстрочкою платежу і не вимагає від Контрагентів застави.

  Що може бути застраховано?

  Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать чинному законодавству України і пов’язані зі збитками Страхувальника, що можуть настати внаслідок виникнення у нього дебіторської заборгованості під час реалізації ним Договорів.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Комерційні ризики:

  • неплатоспроможність (банкрутство) Іноземного контрагента Страхувальника, внаслідок чого Контрагент не оплатив або не може більше оплачувати товари (роботи, послуги), що є предметом Контракту, укладеного Страхувальником з Іноземним Контрагентом;
  • непогашення наданого Іноземному контрагенту Страхувальником Комерційного (торгового) кредиту після закінчення передбаченого Договором періоду очікування (тривале прострочення платежу);
  • неплатоспроможність Гаранта або Поручителя, якщо зобов'язання Іноземного контрагента забезпечені банківською гарантією або порукою, і Гарант або Поручитель не виконав або не може більше виконувати свої зобов'язання за договором поручительства або банківською гарантією за умови неплатоспроможності Іноземного контрагента.

  Політичні ризики:

  • дії державних органів країни Іноземного Контрагента Страхувальника, які не допускають виконання застрахованого зовнішньоекономічного договору;
  • неконвертованість валюти Іноземного контрагента Страхувальника у валюту зовнішньоекономічного контракту;
  • війна, громадянська війна, революція, повстання в країні Іноземного Контрагента.

  Довідка:

  Перед укладенням договору страхування всі заявлені на страхування Іноземні контрагенти проходять кредитну перевірку на предмет платоспроможності. На підставі такої перевірки встановлюється кредитний ліміт (максимальний розмір допустимої поточної заборгованості майбутнього покупця) і максимальний період допустимої розстрочки платежу. 

 • Страхування майна 

   

  Майно, як власне, так і орендоване – один з головних активів будь-якої компанії. У зв’язку з цим страховий захист майна є запорукою успішного розвитку Вашого бізнесу.

  Що може бути застраховано?

  • будівлі та споруди;
  • обладнання, машини та механізми;
  • внутрішнє оздоблення та інженерні комунікації, системи пожежогасіння, охоронні системи;
  • меблі, оргтехніка;
  • комп’ютерні мережі;
  • скляні частини конструкції будівель, зовнішні рекламні установки;
  • витрати на ремонт та реконструкцію будівель і приміщень.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • пожежа;
  • вибух газу, парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин та апаратів;
  • стихійні лиха (землетрус, буря та ураган, зсув, сель, просідання ґрунту, повінь та затоплення, град, злива та інші);
  • пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та систем пожежогасіння;
  • протиправні дії третіх осіб, в тому числі крадіжка зі зломом та грабіж;
  • бій скла, дзеркал та вітрин;
  • поломки складського обладнання (у тому числі експлуатаційні витрати) кранів, стелажів, підйомників, штабелерів, холодильного обладнання та інші;
  • падіння літальних пілотованих апаратів та їх уламків;
  • «від всіх ризиків» - від будь-якого непередбачуваного випадку, що не виключено до умов договору страхування.

  Довідка:

  Підставою для визначення страхової суми може бути оціночна, дійсна або відновлювальна вартість застрахованого майна. За погодженням сторін договором може бути передбачено інший базис визначення страхової суми, наприклад, балансова, контрактна вартість і т.д. 

 • Страхування товарів під час транспортування 

   

  Цей вид страхування підходить як транспортним оператором, так і власникам вантажу, та комплексно покриває ризики, які можуть настати під час доставки вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягають всі види вантажів під час перевезення будь-яким транспортом по всьому світу. Страхове покриття надається на весь період транспортування, включаючи перевантаження, а також проміжне зберігання. Крім цього, можна застрахувати й непрямі збитки, що виникають внаслідок настання страхового випадку (очікуваний прибуток, комісія, фрахт, видатки).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • «З відповідальністю за всі ризики»: на цих умовах страхуються всі ризики, крім тих, які спеціально передбачені  у виключеннях;
  • «З відповідальністю за окрему аварію»: цією умовою передбачено встановлений перелік ризиків, за якими страховик несе  відповідальність, і підходить в основному для морських перевезень;
  • «Без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи»: страховик несе відповідальність лише у разі повної загибелі всього або частини вантажу. Пошкодження покриваються лише у разі будь-якої  події із транспортним засобом (катастрофи).

  Довідка:

  • видатки на страхування перевезень вантажів підприємства відносяться до складу його валових витрат;
  • договір може бути укладено як для страхування разового перевезення, так і страхування перевезень, що здійснюються  в період певного проміжку часу.  
 • Добровільне медичне страхування персоналу підприємств і організацій 

   

  Цей вид страхування передбачає придбання працедавцями страхового захисту для своїх працівників, а також членів їх сімей на додаток до існуючої системи загальнодержавного медичного забезпечення.

  Що може бути застраховано?

  Здоров'я персоналу за такими програмами:

  • поліклінічне обслуговування;
  • стоматологічна допомога (екстрена та планова);
  • невідкладна допомога;
  • стаціонарне лікування (екстрене і планове).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • витрати на амбулаторну допомогу;
  • витрати на стоматологічну допомогу;
  • витрати на стаціонарну допомогу;
  • витрати на невідкладну допомогу.

  Довідка:

  Рівень інфляції медичних витрат в Україні становить близько 15% на рік. Наявність полісу медичного страхування дозволяє працедавцю оптимізувати витрати на оплату і організацію медичних послуг для своїх працівників, а також членів їх сімей.