Експедитори

 • Страхування відповідальності транспортно-експедиційних компаній 

   

  Цей вид страхування розроблено для експедиційних компаній і комплексно покриває ризики, які можуть трапитися під час перевезення вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає відповідальність транспортно-експедиційної компанії перед замовником перевезення/власником вантажу за неналежне виконання своїх обов’язків відповідно до договору про надання транспортно-експедиційних послуг, а також відповідальність перед третіми особами. Перевезення вантажу може здійснюватися як у межах України, так і за її межами автомобільним, залізничним, морським та авіаційним транспортом.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • втрата, загибель, пошкодження, нестача вантажу, що експедирується;
  • несвоєчасна доставка вантажу, що експедирується;
  • штрафні санкції, передбачені договором про надання транспортно-експедиційних послуг;
  • вимоги замовника перевезення щодо відшкодуванню митних платежів, податків, оплати перевезення;
  • нанесення шкоди вантажем, що експедирується, майну, життю і здоров’ю третіх осіб;
  • витрати на порятунок вантажу, зменшенню збитку та встановленню його розмірів.

  Довідка:

  Договір страхування ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» забезпечує страхове покриття не лише за помилки і недогляд експедитора, але й за дії його субпідрядників, залучених до перевезення. Таким чином, цей вид страхування дозволяє повністю покрити відповідальність експедитора, покладену на нього Законом України «Про транспортно-експедиційну діяльність» від 01.06.2004 р. та іншими міжнародними конвенціями. 

 • Страхування товарів під час транспортування

   

  Цей вид страхування підходить як транспортним оператором, так і власникам вантажу, та комплексно покриває ризики, які можуть настати під час доставки вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягають всі види вантажів під час перевезення будь-яким транспортом по всьому світу. Страхове покриття надається на весь період транспортування, включаючи перевантаження, а також проміжне зберігання. Крім цього, можна застрахувати й непрямі збитки, що виникають внаслідок настання страхового випадку (очікуваний прибуток, комісія, фрахт, видатки).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • «З відповідальністю за всі ризики»: на цих умовах страхуються всі ризики, крім тих, які спеціально передбачені  у виключеннях;
  • «З відповідальністю за окрему аварію»: цією умовою передбачено встановлений перелік ризиків, за якими страховик несе  відповідальність, і підходить в основному для морських перевезень;
  • «Без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи»: страховик несе відповідальність лише у разі повної загибелі всього або частини вантажу. Пошкодження покриваються лише у разі будь-якої  події із транспортним засобом (катастрофи).

  Довідка:

  • видатки на страхування перевезень вантажів підприємства відносяться до складу його валових витрат;
  • договір може бути укладено як для страхування разового перевезення, так і страхування перевезень, що здійснюються  в період певного проміжку часу.  
 • Страхування діяльності експрес-перевізника / кур'єрської служби 

   

  Цей вид страхування розроблено для компаній, що займаються доставкою пошти та експрес-відправлень, і комплексно покриває ризики, які можуть трапитися під час здійснення доставки експрес-відправлень від відправника до одержувача.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає відповідальність експрес-перевізника перед власником відправлення (конверту, документу, пакету, посилки або іншого вантажу), прийнятого на перевезення, за неналежне виконання своїх обов’язків згідно з договором перевезення.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • втрата, загибель, пошкодження відправлення;
  • крадіжка відправлення;
  • несвоєчасна доставка відправлення.

  Довідка:

  У компанії експрес-перевізника можуть бути встановлені певні максимальні ліміти відповідальності за одне відправлення (прописані в договорі), однак не всіх власників відправлень влаштовують такі ліміти. Тому є можливість прийняти на страхування відправлення шляхом оголошення його цінності в накладній на відправлення і здійснення відправником доплати за цінність. У такому випадку експрес-перевізник нестиме відповідальність у сумі оголошеної цінності такого відправлення та в дію вступить програма страхування вантажів. 

 • Страхування відповідальності митних брокерів

   

  Цей вид страхування розроблено для компаній, що бажають отримати ліцензію митного брокера.

  Що може бути застраховано?

  Відповідальність митного брокера за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок неналежного виконання митним брокером своїх зобов'язань або порушення норм законодавства у рамках надання професійних послуг.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Ненавмисні помилки митного брокера під час надання професійних послуг

  Довідка:

  Спільним наказом від 13.05.2009 року № 89/445 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера», (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2009р. за № 469/16485) Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державна митна служба України вводять з 23.06.09 обов'язкове ліцензування діяльності митного брокера. Один з документів, необхідних для ліцензування – це договір страхування відповідальності зі страховою сумою не менше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян. 

 • Страхування відповідальності перевізників небезпечних вантажів 

   

  Перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом пов'язано з величезною кількістю ризиків, у тому числі із заподіянням шкоди третім особам і навколишньому середовищу.

  Що може бути застраховано?

  Відповідальність за заподіяння шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди юридичній особі, та/або навколишньому природному середовищу в результаті негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок аварії небезпечним вантажем, що перевозиться або експедируються, яка спричинила смерть, каліцтво, втрату працездатності (для громадян, які працюють) третіх осіб, а також повну загибель або часткове пошкодження майна третіх осіб;
  • відповідальність за заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

  Довідка:

  Страхування відповідальності є обов'язковим під час перевезення вантажів, передбачених у переліку небезпечних вантажів, затвердженому постановою кабінету Міністрів України № 733 від 1 червня 2002 р. Умови страхування (у тому числі ліміт відповідальності і розмір страхової премії) регулюються вищезгаданою постановою Кабінету Міністрів України. 

 • Страхування контейнерів

   

  АСК «ІНГО Україна» приймає на страхування будь-які контейнери: суховантажні, ізотермічні, танк-контейнери і контейнери-цистерни, призначені для перевезень водним, залізничним, автомобільним і повітряним транспортом.

  Що може бути застраховано?

  Безпосередньо контейнери, у тому числі ті, що знаходяться в оренді (каско страхування), а також відповідальність, що виникає в процесі їх транспортування, перед власником цього майна (у випадку їх оренди чи користування ними).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • пошкодження контейнерів у ході перевезення;
  • фактична або конструктивна загибель контейнера;
  • втрата контейнера внаслідок крадіжки, грабежу, розбою або шахрайських дій;
  • видатки і внески за загальною аварією на застраховані контейнери під час морських перевезень.

  Довідка:

  Досить часто транспортно-експедиційні компанії організовують та забезпечують перевезення вантажу в контейнерах, що належать іншим компаніям (у т.ч. перевізнику), таким чином вони несуть відповідальність перед власником контейнеру, у тому числі й відповідальність за можливе пошкодження контейнера через природні властивості вантажів, що перевозяться (наприклад: корозія). 

 • Добровільне медичне страхування персоналу підприємств і організацій 

   

  Цей вид страхування передбачає придбання працедавцями страхового захисту для своїх працівників, а також членів їх сімей на додаток до існуючої системи загальнодержавного медичного забезпечення.

  Що може бути застраховано?

  Здоров'я персоналу за такими програмами:

  • поліклінічне обслуговування;
  • стоматологічна допомога (екстрена та планова);
  • невідкладна допомога;
  • стаціонарне лікування (екстрене і планове).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • витрати на амбулаторну допомогу;
  • витрати на стоматологічну допомогу;
  • витрати на стаціонарну допомогу;
  • витрати на невідкладну допомогу.

  Довідка:

  Рівень інфляції медичних витрат в Україні становить близько 15% на рік. Наявність полісу медичного страхування дозволяє працедавцю оптимізувати витрати на оплату і організацію медичних послуг для своїх працівників, а також членів їх сімей.