Експедитори

 • Страхування відповідальності транспортно-експедиційних компаній 

   

  Цей вид страхування розроблено для експедиційних компаній і комплексно покриває ризики, які можуть трапитися під час перевезення вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає відповідальність транспортно-експедиційної компанії перед замовником перевезення/власником вантажу за неналежне виконання своїх обов’язків відповідно до договору про надання транспортно-експедиційних послуг, а також відповідальність перед третіми особами. Перевезення вантажу може здійснюватися як у межах України, так і за її межами автомобільним, залізничним, морським та авіаційним транспортом.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • втрата, загибель, пошкодження, нестача вантажу, що експедирується;
  • несвоєчасна доставка вантажу, що експедирується;
  • штрафні санкції, передбачені договором про надання транспортно-експедиційних послуг;
  • вимоги замовника перевезення щодо відшкодуванню митних платежів, податків, оплати перевезення;
  • нанесення шкоди вантажем, що експедирується, майну, життю і здоров’ю третіх осіб;
  • витрати на порятунок вантажу, зменшенню збитку та встановленню його розмірів.

  Довідка:

  Договір страхування ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» забезпечує страхове покриття не лише за помилки і недогляд експедитора, але й за дії його субпідрядників, залучених до перевезення. Таким чином, цей вид страхування дозволяє повністю покрити відповідальність експедитора, покладену на нього Законом України «Про транспортно-експедиційну діяльність» від 01.06.2004 р. та іншими міжнародними конвенціями. 

 • Страхування товарів під час транспортування

   

  Цей вид страхування підходить як транспортним оператором, так і власникам вантажу, та комплексно покриває ризики, які можуть настати під час доставки вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягають всі види вантажів під час перевезення будь-яким транспортом по всьому світу. Страхове покриття надається на весь період транспортування, включаючи перевантаження, а також проміжне зберігання. Крім цього, можна застрахувати й непрямі збитки, що виникають внаслідок настання страхового випадку (очікуваний прибуток, комісія, фрахт, видатки).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • «З відповідальністю за всі ризики»: на цих умовах страхуються всі ризики, крім тих, які спеціально передбачені  у виключеннях;
  • «З відповідальністю за окрему аварію»: цією умовою передбачено встановлений перелік ризиків, за якими страховик несе  відповідальність, і підходить в основному для морських перевезень;
  • «Без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи»: страховик несе відповідальність лише у разі повної загибелі всього або частини вантажу. Пошкодження покриваються лише у разі будь-якої  події із транспортним засобом (катастрофи).

  Довідка:

  • видатки на страхування перевезень вантажів підприємства відносяться до складу його валових витрат;
  • договір може бути укладено як для страхування разового перевезення, так і страхування перевезень, що здійснюються  в період певного проміжку часу.  
 • Страхування відповідальності перевізників небезпечних вантажів 

   

  Перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом пов'язано з величезною кількістю ризиків, у тому числі із заподіянням шкоди третім особам і навколишньому середовищу.

  Що може бути застраховано?

  Відповідальність за заподіяння шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди юридичній особі, та/або навколишньому природному середовищу в результаті негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок аварії небезпечним вантажем, що перевозиться або експедируються, яка спричинила смерть, каліцтво, втрату працездатності (для громадян, які працюють) третіх осіб, а також повну загибель або часткове пошкодження майна третіх осіб;
  • відповідальність за заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

  Довідка:

  Страхування відповідальності є обов'язковим під час перевезення вантажів, передбачених у переліку небезпечних вантажів, затвердженому постановою кабінету Міністрів України № 733 від 1 червня 2002 р. Умови страхування (у тому числі ліміт відповідальності і розмір страхової премії) регулюються вищезгаданою постановою Кабінету Міністрів України. 

 • Добровільне медичне страхування персоналу підприємств і організацій 

   

  Цей вид страхування передбачає придбання працедавцями страхового захисту для своїх працівників, а також членів їх сімей на додаток до існуючої системи загальнодержавного медичного забезпечення.

  Що може бути застраховано?

  Здоров'я персоналу за такими програмами:

  • поліклінічне обслуговування;
  • стоматологічна допомога (екстрена та планова);
  • невідкладна допомога;
  • стаціонарне лікування (екстрене і планове).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • витрати на амбулаторну допомогу;
  • витрати на стоматологічну допомогу;
  • витрати на стаціонарну допомогу;
  • витрати на невідкладну допомогу.

  Довідка:

  Рівень інфляції медичних витрат в Україні становить близько 15% на рік. Наявність полісу медичного страхування дозволяє працедавцю оптимізувати витрати на оплату і організацію медичних послуг для своїх працівників, а також членів їх сімей.