Промислові підприємства

 • Страхування майна

   

  Майно, як власне, так і орендоване – один з головних активів будь-якої компанії. У зв’язку з цим страховий захист майна є запорукою успішного розвитку Вашого бізнесу.

  Що може бути застраховано?

  • будівлі та споруди;
  • обладнання, машини та механізми;
  • внутрішнє оздоблення та інженерні комунікації, системи пожежогасіння, охоронні системи;
  • меблі, оргтехніка;
  • комп’ютерні мережі;
  • скляні частини конструкції будівель, зовнішні рекламні установки;
  • витрати на ремонт та реконструкцію будівель і приміщень.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • пожежа;
  • вибух газу, парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин та апаратів;
  • стихійні лиха (землетрус, буря та ураган, зсув, сель, просідання ґрунту, повінь та затоплення, град, злива та інші);
  • пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та систем пожежогасіння;
  • протиправні дії третіх осіб, в тому числі крадіжка зі зломом та грабіж;
  • бій скла, дзеркал та вітрин;
  • поломки складського обладнання (у тому числі експлуатаційні витрати) кранів, стелажів, підйомників, штабелерів, холодильного обладнання та інші;
  • падіння літальних пілотованих апаратів та їх уламків;
  • «від всіх ризиків» - від будь-якого непередбачуваного випадку, що не виключено до умов договору страхування.

  Довідка:

  Підставою для визначення страхової суми може бути оціночна, дійсна або відновлювальна вартість застрахованого майна. За погодженням сторін договором може бути передбачено інший базис визначення страхової суми, наприклад, балансова, контрактна вартість і т.д. 

 • Страхування товарних запасів

   

  Спеціальну програму страхування товарних запасів розроблено для захисту ключових секторів Вашого бізнесу від непередбачуваних обставин і їх наслідків.

  Що може бути застраховано?

  Товарні запаси, що перебувають на зберіганні (як товарні запаси, що належать оператору складського комплексу, так і прийняті на зберігання від третіх осіб).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • пожежа;
  • вибух газу, парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин та апаратів;
  • стихійні лиха;
  • пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та систем пожежогасіння;
  • протиправні дії третіх осіб, у тому числі крадіжка зі зломом та грабіж;
  • втрата та псування товарних запасів у випадку поломки холодильного обладнання.

  Довідка:

  Особливістю зберігання товарних запасів на складі є постійна зміна в часі номенклатури майна, що зберігається, та його вартості. Існує кілька способів визначення страхової суми:

  • на підставі заявленої вартості: Страхування здійснюється на підставі заявлених Страхувальником сум, що відповідають закупівельній (контрактній) вартості товарних запасів. Оплата збитків здійснюється на підставі пред’явлених Страхувальником накладних та рахунків-фактур на придбання товарних запасів, які пошкоджені/знищені внаслідок настання страхового випадку.
  • на підставі середнього залишку товарних запасів: У цьому випадку страхування товарних запасів здійснюється на підставі середньомісячного залишку товарних запасів, який коригується щомісяця. При цьому страхова компанія несе відповідальність перед клієнтом у розмірі максимального залишку товарних запасів, який, зазвичай, встановлюється на 20% вище від середньорічного залишку товарних запасів за минулий рік. Оплата страхової премії здійснюється щомісяця згідно з даними Страхувальника про середній залишок товарних запасів на складі. Страхувальник зобов’язаний щомісяця повідомляти страхову страховику вартість середнього залишку товарних запасів, що перебувають на зберіганні, за звітний місяць.  

   

 • Страхування збитків від перерви в комерційній діяльності

   

  Цей вид страхування дозволяє компенсувати Страхувальнику непрямі збитки, понесені внаслідок настання страхового випадку по відношенню до власного майна.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванням покриваються ризики призупинення (припинення) комерційної діяльності підприємства внаслідок загибелі, пошкодження та/або втрати застрахованого майна.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Умовно-постійні витрати Страхувальника (незалежно від обороту компанії):

  • заробітна плата працівників і службовців з нарахуваннями (платежі органам соціального страхування тощо);
  • плата за оренду приміщень, обладнання чи іншого орендованого майна;
  • відсотки за кредитними або залученими коштами;
  • податки і збори, які підлягають оплаті незалежно від обороту і результатів господарської діяльності;
  • амортизаційні відрахування та ін.

  Недоотриманий середній прибуток Страхувальника: прибуток, який Страхувальник отримав би за період перерви у господарській діяльності, якщо б така діяльність Страхувальника не була перервана внаслідок виникнення матеріального збитку.

  Довідка:

  У договорі страхування встановлюється період відшкодування – визначений проміжок часу, який починається з моменту настання випадку, який зумовив перерву в комерційної діяльності підприємства і протягом якого Страхувальнику відшкодовуватимуться суми умовно-постійних витрат і недоотриманого прибутку. Зазвичай, період відшкодування становить 6, 12 або 18 місяців.

 • Страхування відповідальності перевізників небезпечних вантажів

   

  Перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом пов'язано з величезною кількістю ризиків, у тому числі із заподіянням шкоди третім особам і навколишньому середовищу.

  Що може бути застраховано?

  Відповідальність за заподіяння шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди юридичній особі, та/або навколишньому природному середовищу в результаті негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок аварії небезпечним вантажем, що перевозиться або експедируються, яка спричинила смерть, каліцтво, втрату працездатності (для громадян, які працюють) третіх осіб, а також повну загибель або часткове пошкодження майна третіх осіб;
  • відповідальність за заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

  Довідка:

  Страхування відповідальності є обов'язковим під час перевезення вантажів, передбачених у переліку небезпечних вантажів, затвердженому постановою кабінету Міністрів України № 733 від 1 червня 2002 р. Умови страхування (у тому числі ліміт відповідальності і розмір страхової премії) регулюються вищезгаданою постановою Кабінету Міністрів України. 

 • Страхування машин та обладнання від поломок

   

  Поліс страхування машин, механізмів та обладнання від поломок дає можливість підприємству оптимізувати процес планування витрат на підтримку парку устаткування в працездатному стані. Витрати на ремонт або заміну обладнання, пошкодженого внаслідок настання непередбаченого випадку, бере на себе Страховик.

  Що може бути застраховано?

  • виробниче обладнання;
  • насоси;
  • компресорні установки;
  • верстатний парк;
  • механізми та інструменти;
  • газові, парові турбіни, парові котли, бойлери, промислові трансформатори, генератори.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • непередбачувані поломки або дефекти;
  • помилки персоналу;
  • розрив тросів і ланцюгів;
  • перевантаження, перегрів, вібрація, заклинювання, засмічення механізму, зміна тиску і виснаження механізму;
  • вибух парових котлів, двигунів внутрішнього згоряння;
  • поломки або несправність захисних пристосувань.

  Довідка:

  Додатково можуть відшкодовуватися збитки або витрати, понесені внаслідок раптового призупинення подачі електроенергії з систем електропостачання та використання застрахованого майна для проведення експериментальних або дослідницьких робіт. 

 • Страхування електронного обладнання

   

  Програма страхування електронного обладнання, у тому числі унікальних приладів пропонується у межах страхування майна. Перевагою цієї програми є можливість страхування специфічних ризиків, яким піддається електроніка, наприклад, перепади напруги або помилки обслуговуючого персоналу.

  Що може бути застраховано?

  • обчислювальна, телекомунікаційна, копіювальна техніка і т.п.;
  • точна механіка й оптика (вимірювальні прилади, фото- та відеотехніка і т.п.);
  • запасні частини до застрахованого обладнання.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • помилки в експлуатації застрахованого майна;
  • необережність обслуговуючого персоналу і злочинні дії третіх осіб;
  • вплив електроструму у вигляді короткого замикання, різкого підвищення сили струму або напруги в електромережі,  вплив індуктивних струмів;
  • дефекти матеріалів, помилки в конструкції, у ході виготовлення або монтажу.

  Довідка:

  Вартість страхування також залежить від загального стану приміщень, де знаходиться обладнання, унікальності самого обладнання, кваліфікації персоналу та оцінки менеджменту підприємства. 

   

 • Добровільне медичне страхування персоналу підприємств і організацій

   

  Цей вид страхування передбачає придбання працедавцями страхового захисту для своїх працівників, а також членів їх сімей на додаток до існуючої системи загальнодержавного медичного забезпечення.

  Що може бути застраховано?

  Здоров'я персоналу за такими програмами:

  • поліклінічне обслуговування;
  • стоматологічна допомога (екстрена та планова);
  • невідкладна допомога;
  • стаціонарне лікування (екстрене і планове).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • витрати на амбулаторну допомогу;
  • витрати на стоматологічну допомогу;
  • витрати на стаціонарну допомогу;
  • витрати на невідкладну допомогу.

  Довідка:

  Рівень інфляції медичних витрат в Україні становить близько 15% на рік. Наявність полісу медичного страхування дозволяє працедавцю оптимізувати витрати на оплату і організацію медичних послуг для своїх працівників, а також членів їх сімей. 

 • Страхування транспортних засобів (КАСКО)

   

  Укладаючи договір страхування, Ви можете самостійно вибрати ризики і сформувати індивідуальний пакет, який підходить лише для Вас. Це – мобільні та пільгові умови, які дозволяють кожному заощадити свій бюджет і максимально захистити своє майно.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягають транспортні засоби компанії, а також особистий транспорт на випадок їх пошкодження, втрати або загибелі.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • дорожньо-транспортна пригода
  • пожежа
  • стихійні лиха (град, землетрус, буря, ураган, повінь)
  • потрапляння кам'яній і предметів
  • протиправні дії третіх осіб
  • угон / крадіжка

  Довідка:

  Клієнти ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» отримують інформаційну картку з інструкцією і телефонами цілодобової Спеціалізованої служби, що забезпечує технічну та організаційну допомогу у разі настання страхового випадку: виклик працівників ДАІ, швидкої допомоги, буксирувальної служби, консультативна підтримка. 

 • Страхування торгових (комерційних) кредитів

   

  Цей вид страхування не вимагає від Контрагентів застави і дозволяє виробнику відпускати продукцію з відстрочкою платежу.

  Що може бути застраховано?

  Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать чинному законодавству України і пов’язані зі збитками Страхувальника, що можуть настати внаслідок виникнення у нього дебіторської заборгованості у межах реалізації ним Контрактів.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • неплатоспроможність (банкрутство) Контрагента Страхувальника, внаслідок чого Контрагент не оплатив або не може більше оплачувати товари (роботи, послуги), що є предметом Договору, укладеного Страхувальником з Контрагентом;
  • непогашення наданого Страхувальником Контрагенту Комерційного (торгового) кредиту після закінчення передбаченого Договором періоду очікування (тривале прострочення платежу);
  • неплатоспроможність Гаранта або Поручителя, якщо зобов'язання Контрагента забезпечені банківською гарантією або порукою, і Гарант або Поручитель не виконав або не може більше виконувати свої зобов'язання за договором поручительства або банківською гарантією за умови неплатоспроможності Контрагента.

  Довідка:

  Перед укладенням договору страхування всі заявлені на страхування Контрагенти проходять кредитну перевірку на предмет платоспроможності. На підставі такої перевірки встановлюється кредитний ліміт (максимальний розмір допустимої поточної заборгованості майбутнього покупця) і максимальний період допустимої розстрочки платежу. 

 • Страхування експортних кредитів

   

  Цей вид страхування дозволяє виробникові відпускати продукцію з відстрочкою платежу і не вимагає від Контрагентів застави.

  Що може бути застраховано?

  Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать чинному законодавству України і пов’язані зі збитками Страхувальника, що можуть настати внаслідок виникнення у нього дебіторської заборгованості під час реалізації ним Договорів.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Комерційні ризики:

  • неплатоспроможність (банкрутство) Іноземного контрагента Страхувальника, внаслідок чого Контрагент не оплатив або не може більше оплачувати товари (роботи, послуги), що є предметом Контракту, укладеного Страхувальником з Іноземним Контрагентом;
  • непогашення наданого Іноземному контрагенту Страхувальником Комерційного (торгового) кредиту після закінчення передбаченого Договором періоду очікування (тривале прострочення платежу);
  • неплатоспроможність Гаранта або Поручителя, якщо зобов'язання Іноземного контрагента забезпечені банківською гарантією або порукою, і Гарант або Поручитель не виконав або не може більше виконувати свої зобов'язання за договором поручительства або банківською гарантією за умови неплатоспроможності Іноземного контрагента.

  Політичні ризики:

  • дії державних органів країни Іноземного Контрагента Страхувальника, які не допускають виконання застрахованого зовнішньоекономічного договору;
  • неконвертованість валюти Іноземного контрагента Страхувальника у валюту зовнішньоекономічного контракту;
  • війна, громадянська війна, революція, повстання в країні Іноземного Контрагента.

  Довідка:

  Перед укладенням договору страхування всі заявлені на страхування Іноземні контрагенти проходять кредитну перевірку на предмет платоспроможності. На підставі такої перевірки встановлюється кредитний ліміт (максимальний розмір допустимої поточної заборгованості майбутнього покупця) і максимальний період допустимої розстрочки платежу. 

 • Страхування цивільно-правової відповідальності

   

  Починаючи з 01.01.2005р., цей вид страхування є обов’язковим для всіх власників транспортних засобів згідно з Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає цивільно-правова відповідальність власника автотранспортного засобу за нанесення з його вини збитку здоров’ю і майну третіх осіб на території України. Відшкодуванню підлягають витрати на ремонт автомобіля та/або відновлення здоров’я людей, що постраждали з вини застрахованої особи.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • нанесення шкоди майну третіх осіб;
  • нанесення шкоди здоров’ю третіх осіб.

  Довідка:

  Штраф за відсутність полісу ОСЦПВ становить до 850 гривень. Ліміт по ОСЦПВ становить:

  • для майна – 50 000 гривень;
  • для здоров’я і життя третіх осіб – 100 000 гривень.

  У зв’язку зі значним підвищенням цін на автомобілі ми рекомендуємо також застрахувати добровільну цивільну відповідальність власників автотранспортних засобів з лімітом відшкодування – на вибір – до 1 000 000 гривень. 

 • Страхування відповідальності товаровиробника за шкоду, заподіяну третім особам

   

  Що може бути застраховано?

  Майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду, завдану майну, життю або здоров'ю третіх осіб і спричинену недоліками реалізованої/виготовленої Страхувальником продукції, або наданням Страхувальником недостовірної або недостатньої інформації про продукцію.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Страховим випадком є ​​подія, яка трапилася внаслідок недбалості, помилки або недогляду у рамках здійснення Застрахованої діяльності і з часом привела до ненавмисного заподіяння шкоди майну, або життю, або здоров'ю Третіх осіб унаслідок використання виготовленого (проданого) дефектного продукту або виконаних робіт через:

  • невідповідність товару (робіт, послуг) якості, передбаченою договором, зразком, описом, сертифікатом або іншим стандартом якості;
  • порушення терміну служби, терміну придатності товару (роботи), а також гарантійного терміну на товар (роботу);
  • порушення безпеки товару у звичайних умовах його використання (зберігання, транспортування та утилізації) або робіт (послуг) у звичайних умовах їх виконання;
  • надання недостовірної інформації про товари (роботи, послуги).

  Довідка:

  Страхуванням покривається шкода, заподіяна майну третіх осіб, а також шкода, заподіяна життю і здоров'ю третіх осіб, що є предметом позовних вимог (на підставі рішення суду або майновій претензії).

  Ліміт відповідальності за одним і кожним страховим випадком і в цілому за весь період страхування встановлюється за згодою Сторін.