Порти, стивідори

 • Страхування транспортних терміналів

   

  Цей страховий продукт розроблено спеціально для компаній, які надають послуги з отримання, перевалки, доставки та зберігання вантажів, послуги з ремонту обладнання, послуги оператора терміналу і т.п.

  Що може бути застраховано?

  Відповідальність за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу у ході комерційної діяльності.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • відповідальність за втрату, загибель, пошкодження вантажу;
  • відповідальність за загибель або пошкодження майна третіх осіб, у тому числі суден, вагонів та інших транспортних засобів, гідротехнічних споруд, орендованого обладнання для обробки вантажу або іншого майна;
  • відповідальність за аварії, що відбулися з вини морських лоцманів і операторів берегових служб управління рухом суден;
  • відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю третіх осіб, а також смерть третьої особи внаслідок нещасного випадку або аварії;
  • відповідальність за заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;
  • витрати на розслідування обставин події та захисту інтересів Страхувальника в судових та арбітражних органах.

  Довідка:

  Цей поліс є необхідним для організацій, розташовани[ на території морських та річкових портів, стивідорних компаній і терміналів, залізничних станцій і ремонтним депо, організацій морських лоцманів і операторів берегових служб управління рухом суден, будь-яких інших організацій, що надають подібні послуги. 

 • Страхування товарів на час транспортування

   

  Цей вид страхування підходить як транспортним оператором, так і власникам вантажу, та комплексно покриває ризики, які можуть настати під час доставки вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягають всі види вантажів під час перевезення будь-яким транспортом по всьому світу. Страхове покриття надається на весь період транспортування, включаючи перевантаження, а також проміжне зберігання. Крім цього, можна застрахувати й непрямі збитки, що виникають внаслідок настання страхового випадку (очікуваний прибуток, комісія, фрахт, видатки).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • «З відповідальністю за всі ризики»: на цих умовах страхуються всі ризики, крім тих, які спеціально передбачені  у виключеннях;
  • «З відповідальністю за окрему аварію»: цією умовою передбачено встановлений перелік ризиків, за якими страховик несе  відповідальність, і підходить в основному для морських перевезень;
  • «Без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи»: страховик несе відповідальність лише у разі повної загибелі всього або частини вантажу. Пошкодження покриваються лише у разі будь-якої  події із транспортним засобом (катастрофи).

  Довідка:

  • видатки на страхування перевезень вантажів підприємства відносяться до складу його валових витрат;
  • договір може бути укладено як для страхування разового перевезення, так і страхування перевезень, що здійснюються  в період певного проміжку часу.  
 • Страхування товарних запасів

   

  Спеціальну програму страхування товарних запасів розроблено для захисту ключових секторів Вашого бізнесу від непередбачуваних обставин і їх наслідків.

  Що може бути застраховано?

  Товарні запаси, що перебувають на зберіганні (як товарні запаси, що належать оператору складського комплексу, так і прийняті на зберігання від третіх осіб).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • пожежа;
  • вибух газу, парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин та апаратів;
  • стихійні лиха;
  • пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та систем пожежогасіння;
  • протиправні дії третіх осіб, у тому числі крадіжка зі зломом та грабіж;
  • втрата та псування товарних запасів у випадку поломки холодильного обладнання.

  Довідка:

  Особливістю зберігання товарних запасів на складі є постійна зміна в часі номенклатури майна, що зберігається, та його вартості. Існує кілька способів визначення страхової суми:

  • на підставі заявленої вартості: Страхування здійснюється на підставі заявлених Страхувальником сум, що відповідають закупівельній (контрактній) вартості товарних запасів. Оплата збитків здійснюється на підставі пред’явлених Страхувальником накладних та рахунків-фактур на придбання товарних запасів, які пошкоджені/знищені внаслідок настання страхового випадку.
  • на підставі середнього залишку товарних запасів: У цьому випадку страхування товарних запасів здійснюється на підставі середньомісячного залишку товарних запасів, який коригується щомісяця. При цьому страхова компанія несе відповідальність перед клієнтом у розмірі максимального залишку товарних запасів, який, зазвичай, встановлюється на 20% вище від середньорічного залишку товарних запасів за минулий рік. Оплата страхової премії здійснюється щомісяця згідно з даними Страхувальника про середній залишок товарних запасів на складі. Страхувальник зобов’язаний щомісяця повідомляти страхову страховику вартість середнього залишку товарних запасів, що перебувають на зберіганні, за звітний місяць.  
 • Страхування майна

   

  Майно, як власне, так і орендоване – один з головних активів будь-якої компанії. У зв’язку з цим страховий захист майна є запорукою успішного розвитку Вашого бізнесу.

  Що може бути застраховано?

  • будівлі та споруди;
  • обладнання, машини та механізми;
  • внутрішнє оздоблення та інженерні комунікації, системи пожежогасіння, охоронні системи;
  • меблі, оргтехніка;
  • комп’ютерні мережі;
  • скляні частини конструкції будівель, зовнішні рекламні установки;
  • витрати на ремонт та реконструкцію будівель і приміщень.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • пожежа;
  • вибух газу, парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин та апаратів;
  • стихійні лиха (землетрус, буря та ураган, зсув, сель, просідання ґрунту, повінь та затоплення, град, злива та інші);
  • пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та систем пожежогасіння;
  • протиправні дії третіх осіб, в тому числі крадіжка зі зломом та грабіж;
  • бій скла, дзеркал та вітрин;
  • поломки складського обладнання (у тому числі експлуатаційні витрати) кранів, стелажів, підйомників, штабелерів, холодильного обладнання та інші;
  • падіння літальних пілотованих апаратів та їх уламків;
  • «від всіх ризиків» - від будь-якого непередбачуваного випадку, що не виключено до умов договору страхування.

  Довідка:

  Підставою для визначення страхової суми може бути оціночна, дійсна або відновлювальна вартість застрахованого майна. За погодженням сторін договором може бути передбачено інший базис визначення страхової суми, наприклад, балансова, контрактна вартість і т.д. 

 • Страхування машин та обладнання від поломок 

   

  Поліс страхування машин, механізмів та обладнання від поломок дає можливість підприємству оптимізувати процес планування витрат на підтримку парку устаткування в працездатному стані. Витрати на ремонт або заміну обладнання, пошкодженого внаслідок настання непередбаченого випадку, бере на себе Страховик.

  Що може бути застраховано?

  • виробниче обладнання;
  • насоси;
  • компресорні установки;
  • верстатний парк;
  • механізми та інструменти;
  • газові, парові турбіни, парові котли, бойлери, промислові трансформатори, генератори.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • непередбачувані поломки або дефекти;
  • помилки персоналу;
  • розрив тросів і ланцюгів;
  • перевантаження, перегрів, вібрація, заклинювання, засмічення механізму, зміна тиску і виснаження механізму;
  • вибух парових котлів, двигунів внутрішнього згоряння;
  • поломки або несправність захисних пристосувань.

  Довідка:

  Додатково можуть відшкодовуватися збитки або витрати, понесені внаслідок раптового призупинення подачі електроенергії з систем електропостачання та використання застрахованого майна для проведення експериментальних або дослідницьких робіт. 

 • Страхування збитків від перерви в комерційній діяльності 

   

  Цей вид страхування дозволяє компенсувати Страхувальнику непрямі збитки, понесені внаслідок настання страхового випадку по відношенню до власного майна.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванням покриваються ризики призупинення (припинення) комерційної діяльності підприємства внаслідок загибелі, пошкодження та/або втрати застрахованого майна.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Умовно-постійні витрати Страхувальника (незалежно від обороту компанії):

  • заробітна плата працівників і службовців з нарахуваннями (платежі органам соціального страхування тощо);
  • плата за оренду приміщень, обладнання чи іншого орендованого майна;
  • відсотки за кредитними або залученими коштами;
  • податки і збори, які підлягають оплаті незалежно від обороту і результатів господарської діяльності;
  • амортизаційні відрахування та ін.

  Недоотриманий середній прибуток Страхувальника: прибуток, який Страхувальник отримав би за період перерви у господарській діяльності, якщо б така діяльність Страхувальника не була перервана внаслідок виникнення матеріального збитку.

  Довідка:

  У договорі страхування встановлюється період відшкодування – визначений проміжок часу, який починається з моменту настання випадку, який зумовив перерву в комерційної діяльності підприємства і протягом якого Страхувальнику відшкодовуватимуться суми умовно-постійних витрат і недоотриманого прибутку. Зазвичай, період відшкодування становить 6, 12 або 18 місяців. 

 • Страхування залізничного рухомого складу 

   

  Рухомий склад, як власний, так і орендований – це головний актив будь-якої компанії в сфері залізничного транспорту, і його страховий захист є запорукою успішного розвитку Вашого бізнесу.

  Що може бути застраховано?

  Майнові інтереси власників, орендарів і експлуатантів залізничного рухомого складу, у тому числі під час дії лізингових і кредитних угод.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • загибель, втрата або пошкодження вагонів й тягового складу, а також різної шляхової техніки з будь-яких причин;
  • збитки, пов’язані із заподіяння шкоди життю, здоров’ю й майну пасажирів;
  • збитки, пов’язані із заподіянням шкоди життю, здоров’ю, майну третіх осіб, включаючи забруднення навколишнього природного середовища.

  Довідка:

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» пропонує Вам комплексне страхування ризиків на залізниці, що забезпечує безперебійність і надійність процесу транспортування. 

 • Страхування орендаря

   

  Щорічно збільшується кількість укладених угод оренди як нерухомості і землі, так і рухомого майна (торгового чи виробничого обладнання, транспорту та ін.). Щоб убезпечити себе, сторони договору оренди дедалі частіше укладають добровільні договори страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванням покриваються майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати збиток, нанесений третім особам (цивільна відповідальність перед третіми особами) унаслідок настання страхового випадку на об'єкті, який експлуатується Страхувальником (офіс, магазин і т.д).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Подання Страхувальнику третіми особами претензій, оформлених у відповідності до і на підставі норм цивільного законодавства України, про відшкодування шкоди життю і здоров'ю та/або майну, заподіяної їм Страхувальником протягом дії договору страхування унаслідок настання страхового випадку на об'єкті Страхувальника. Страховим випадком є факт встановлення відповідальності Страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам відповідно до норм цивільного законодавства України, і виникнення в зв'язку з цим зобов'язання Страхувальника відшкодувати такий збиток.

  Довідка:

  Страхові суми вказуються в договорі страхування і є граничними сумами страхового відшкодування (лімітом відповідальності) за кожний страховий випадок, а також у разі виплати страхового відшкодування декільком особам. Розмір страхового відшкодування за один страховий випадок за жодних умов не може перевищити розмір ліміту відповідальності. 

 • Страхування відповідальності орендодавця 

   

  Щорічно збільшується кількість укладених угод оренди як нерухомості і землі, так і рухомого майна (торгового чи виробничого обладнання, транспорту та ін.). Щоб убезпечити себе, сторони договору оренди дедалі частіше укладають добровільні договори страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванням покриваються майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати збиток, нанесений третім особам (цивільна відповідальність перед третіми особами) унаслідок настання страхового випадку на об'єкті, який експлуатується Страхувальником (офіс, магазин і т.д.).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Подання Страхувальнику третіми особами претензій, оформлених у відповідності до і на підставі норм цивільного законодавства України, про відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю і здоров'ю та/або майну Страхувальником протягом дії договору страхування унаслідок настання страхового випадку на об'єкті Страхувальника. Страховим випадком є факт встановлення відповідальності Страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам відповідно до норм цивільного законодавства України, і виникнення в зв'язку з цим зобов'язання Страхувальника відшкодувати такий збиток.

  Довідка:

  Страхові суми зазначаються в договорі страхування і є граничними сумами виплат страхового відшкодування (лімітом відповідальності) за кожний страховий випадок, а також у разі виплати страхового відшкодування декільком особам. Розмір страхового відшкодування за один страховий випадок за жодних умов не може перевищити розмір ліміту відповідальності. 

 • Добровільне медичне страхування персоналу підприємств і організацій 

   

  Цей вид страхування передбачає придбання працедавцями страхового захисту для своїх працівників, а також членів їх сімей на додаток до існуючої системи загальнодержавного медичного забезпечення.

  Що може бути застраховано?

  Здоров'я персоналу за такими програмами:

  • поліклінічне обслуговування;
  • стоматологічна допомога (екстрена та планова);
  • невідкладна допомога;
  • стаціонарне лікування (екстрене і планове).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • витрати на амбулаторну допомогу;
  • витрати на стоматологічну допомогу;
  • витрати на стаціонарну допомогу;
  • витрати на невідкладну допомогу.

  Довідка:

  Рівень інфляції медичних витрат в Україні становить близько 15% на рік. Наявність полісу медичного страхування дозволяє працедавцю оптимізувати витрати на оплату і організацію медичних послуг для своїх працівників, а також членів їх сімей. 

 • Страхування сопівробітників від нещасного випадку

   

  Страхування від нещасного випадку та хвороби є важливою частиною соціального пакету, який компанії надають своїм працівникам.

  Що може бути застраховано?

  Шкода життю і здоров'ю працівника, заподіяна внаслідок настання нещасного випадку або хвороби.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • смерть унаслідок нещасного випадку;
  • інвалідність 1, 2, 3 унаслідок нещасного випадку;
  • травма внаслідок нещасного випадку.

  Довідка:

  Поліс страхування від нещасного випадку та хвороби дозволяє не лише компенсувати заподіяну шкоду життю і здоров'ю працівника внаслідок настання нещасного випадку або хвороби, але й захистити матеріальне благополуччя його родини.