Судновласники

  • Страхування відповідальності судновласника

     

    Страхування відповідальності на морському і річковому транспорті – ефективний інструмент захисту майнових інтересів судновласника. АСК «ІНГО Україна» здійснює комерційне страхування відповідальності українських та іноземних судновласників, операторів, орендарів, фрахтувальників та інших осіб, які експлуатують морські та річкові судна.

    Що може бути застраховано?

    Правомірні майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком у порядку, встановленому цивільним законодавством України та/або нормами міжнародного права, відшкодувати шкоду, заподіяну ним третім особам унаслідок настання страхового випадку.

    Які ризики підлягають страхуванню?

    • відповідальність перед членами екіпажу;
    • відповідальність перед третіми особами, які не є членами екіпажу;
    • відповідальність за зіткнення з іншими судами;
    • відповідальність за пошкодження нерухомих і плавучих об'єктів;
    • відповідальність за забруднення природного середовища нафтою та іншими речовинами;
    • відповідальність за збереження вантажів під час перевезення;
    • витрати щодо запобігання та зменшення збитків, розслідування обставин страхових випадків і судові витрати;
    • інші ризики, передбачені в міжнародній практиці страхування відповідальності.

    Додатково надається спеціальне покриття:

    • відповідальності тайм-чартерного фрахтувальника;
    • відповідальності під час проведення рятувальних операцій застрахованим судном;
    • відповідальності під час проведення операцій з поглиблення дна, видалення ґрунту, прокладання кабелів або труб;
    • відповідальності внаслідок військових ризиків;
    • витрати, викликані конфіскацією застрахованого судна.
  • Страхування водного транспорту 

     

    АСК «ІНГО Україна» приймає на страхування судна будь-якого розміру, типу і вартості, у тому числі суховантажі, пасажирські, рибальські, науково-дослідні судна, танкери,  плавучі крани, бурові установки та ін..

    Що може бути застраховано?

    Корпус судна, його механізми, машини та обладнання на час їх експлуатації.

    Які ризики підлягають страхуванню?

    • збитки внаслідок повної загибелі судна або витрати на усунення пошкоджень корпусу, механізмів, машин, устаткування;
    • збитки внаслідок зникнення судна безвісти;
    • збитки, витрати і внески за загальною аварією на судно;
    • необхідні і доцільні витрати на порятунок судна;
    • необхідні і доцільні витрати на запобігання/зменшення збитків або визначення їх розміру.

    Довідка:

    Ми готові розробити програму страхування, яка максимально відповідатиме інтересам конкретного клієнта. Стандартні умови страхування за взаємною згодою можуть бути доповнені або замінені будь-якими іншими загальноприйнятими у міжнародній практиці умовами. 

  • Страхування річкових суден, яхт та іншого маломірного флоту 

     

    На страхування приймаються судна будь-якого розміру, типу і вартості, включаючи суховантажі, танкери, пасажирські, риболовецькі, науково-дослідні судна, плавкрани, плавучі бурові установки, буксири, баржі та ін.

    Що може бути застраховано?

    Корпус судна, його механізми, машини та обладнання на час їх експлуатації та зимового відстою річкових суден.

    Які ризики підлягають страхуванню?

    • збитки внаслідок повної загибелі судна (фактичної або конструктивної) в період експлуатації і зберігання судна;
    • витрати на усунення пошкоджень корпусу, механізмів, машин, обладнання судна, отриманих в період експлуатації і зберігання судна;
    • збитки внаслідок пропажі судна без вісті, крадіжки або викрадення як судна цілком, так і окремих його частин;
    • збитки внаслідок пошкодження або повної загибелі судна в результаті протиправних дій третіх осіб;
    • витрати по рятуванню судна і запобіганню, зменшенню збитків або встановлення їх розміру

    Додатково покриваються такі ризики:

    • втрата фрахту;
    • військові ризики;
    • відповідальність за зіткнення з судами і / або нерухомими плавучими об'єктами.

    Довідка:

    За допомогою індивідуального підходу до кожного судновласника нам вдалося розробити програму страхування, яка  найбільше відповідає інтересам конкретного клієнта, в тому числі зимові відстої річкових суден. Стандартні умови страхування можуть бути доповнені за взаємною згодою будь-якими загальноприйнятими в міжнародній практиці умовами або замінені ними. 

  • Страхування цивільної відповідальності судноремонтних підприємств 

     

    Розмір збитку, нанесений судном третім особам, може значно перевищувати вартість самого судна. Тому страхування відповідальності за шкоду, заподіяну майну та/або життю і здоров'ю третіх осіб внаслідок експлуатації судна, що належать Страхувальнику або використовується ним, є не менш важливим, як страхування КАСКО суден. Успішне страхування відповідальності є одним з основних чинників забезпечення фінансової стабільності  компанії.

    Що може бути застраховано?

    Відповідальність при виконання судноремонтних робіт.

    Які ризики підлягають страхуванню?

    • загибель або пошкодження судна або плавзасобу, що знаходиться в розпорядженні або на відповідальному зберіганні Страхувальника, включаючи переміщення його в межах порту, де виконуються роботи і ходові випробування;
    •  загибель або пошкодження будь-якого іншого судна або плавзасобу, з яким Страхувальник проводить роботи;
    • загибель або пошкодження машин або обладнання судна або плавзасобу, який підлягає ремонту;
    • видалення уламків та залишків від аварії судна;
    • заподіяння шкоди здоров’ю, життю або майну третіх осіб, що відбулися під час або в результаті судноремонтних робіт.

    Довідка:

    Ліміт відповідальності визначається за погодженням сторін – компанії-клієнта та АСК «ІНГО Україна» на підставі розміру збитків, які можуть бути заподіяні третім особам під час проведенні судноремонтних робіт. 

  • Страхування суден під час будівництва 

     

    Фахівці АСК «ІНГО Україна» розробили правила страхування суден під час будівництва або ремонту на підставі застережень інституту лондонських страховиків, що використовуються у всьому світі і детально регулюють взаємини між страховиком і страхувальником.

    Що може бути застраховано?

    Майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з будівництвом судна. Під будівництвом розуміється процес спорудження судна за визначеним проектом відповідно до класу за Регістром судноплавства.

    Які ризики підлягають страхуванню?

    • пошкодження і загибель (фактична або повна конструктивна) від будь-яких ризиків, що загрожують судну в ході його будівництва, спуску на воду і під час ходових випробувань;
    • забруднення навколишнього середовища;
    • дефекти конструкції;
    • загальна аварія і рятування судна;
    • відповідальність за зіткнення;
    • витрати на запобігання, зменшення збитків і установлення їх розміру.

    Довідка:

    Вартість страхування визначається індивідуально на підставі технічних характеристик судна і верфі, що його будує, а також залежить від таких факторів, як досвід у будівництві подібних об’єктів і наявність аварійних випадків, типу і розміру об’єкта, його контрактної вартості та періоду будівництва. 

  • Добровільне медичне страхування персоналу підприємств і організацій 

     

    Цей вид страхування передбачає придбання працедавцями страхового захисту для своїх працівників, а також членів їх сімей на додаток до існуючої системи загальнодержавного медичного забезпечення.

    Що може бути застраховано?

    Здоров'я персоналу за такими програмами:

    • поліклінічне обслуговування;
    • стоматологічна допомога (екстрена та планова);
    • невідкладна допомога;
    • стаціонарне лікування (екстрене і планове).

    Які ризики підлягають страхуванню?

    • витрати на амбулаторну допомогу;
    • витрати на стоматологічну допомогу;
    • витрати на стаціонарну допомогу;
    • витрати на невідкладну допомогу.

    Довідка:

    Рівень інфляції медичних витрат в Україні становить близько 15% на рік. Наявність полісу медичного страхування дозволяє працедавцю оптимізувати витрати на оплату і організацію медичних послуг для своїх працівників, а також членів їх сімей. 

  • Страхування співробітників від нещасного випадку

     

    Страхування від нещасного випадку та хвороби є важливою частиною соціального пакету, який компанії надають своїм працівникам.

    Що може бути застраховано?

    Шкода життю і здоров'ю працівника, заподіяна внаслідок настання нещасного випадку або хвороби.

    Які ризики підлягають страхуванню?

    • смерть унаслідок нещасного випадку;
    • інвалідність 1, 2, 3 унаслідок нещасного випадку;
    • травма внаслідок нещасного випадку.

    Довідка:

    Поліс страхування від нещасного випадку та хвороби дозволяє не лише компенсувати заподіяну шкоду життю і здоров'ю працівника внаслідок настання нещасного випадку або хвороби, але й захистити матеріальне благополуччя його родини.