Телевізійні і медіа компанії

 • Страхування майна

   

  Майно, як власне, так і орендоване – один з головних активів будь-якої компанії. У зв’язку з цим страховий захист майна є запорукою успішного розвитку Вашого бізнесу.

  Що може бути застраховано?

  • будівлі та споруди;
  • обладнання, машини та механізми;
  • внутрішнє оздоблення та інженерні комунікації, системи пожежогасіння, охоронні системи;
  • меблі, оргтехніка;
  • комп’ютерні мережі;
  • скляні частини конструкції будівель, зовнішні рекламні установки;
  • витрати на ремонт та реконструкцію будівель і приміщень.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • пожежа;
  • вибух газу, парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин та апаратів;
  • стихійні лиха (землетрус, буря та ураган, зсув, сель, просідання ґрунту, повінь та затоплення, град, злива та інші);
  • пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та систем пожежогасіння;
  • протиправні дії третіх осіб, в тому числі крадіжка зі зломом та грабіж;
  • бій скла, дзеркал та вітрин;
  • поломки складського обладнання (у тому числі експлуатаційні витрати) кранів, стелажів, підйомників, штабелерів, холодильного обладнання та інші;
  • падіння літальних пілотованих апаратів та їх уламків;
  • «від всіх ризиків» - від будь-якого непередбачуваного випадку, що не виключено до умов договору страхування.

  Довідка:

  Підставою для визначення страхової суми може бути оціночна, дійсна або відновлювальна вартість застрахованого майна. За погодженням сторін договором може бути передбачено інший базис визначення страхової суми, наприклад, балансова, контрактна вартість і т.д.

 • Страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третім особам

   

  Що може бути застраховано?

  Майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду, завдану майну, життю або здоров'ю третіх осіб і спричинену недоліками реалізованої/виготовленої Страхувальником продукції, або наданням Страхувальником недостовірної або недостатньої інформації про продукцію.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Страховим випадком є подія, яка трапилася внаслідок недбалості, помилки або недогляду у рамках здійснення Застрахованої діяльності і з часом привела до ненавмисного заподіяння шкоди майну, або життю, або здоров'ю Третіх осіб унаслідок використання виготовленого (проданого) дефектного продукту або виконаних робіт через:

  • невідповідність товару (робіт, послуг) якості, передбаченою договором, зразком, описом, сертифікатом або іншим стандартом якості;
  • порушення терміну служби, терміну придатності товару (роботи), а також гарантійного терміну на товар (роботу);
  • порушення безпеки товару у звичайних умовах його використання (зберігання, транспортування та утилізації) або робіт (послуг) у звичайних умовах їх виконання;
  • надання недостовірної інформації про товари (роботи, послуги).

  Довідка:

  Страхуванням покривається шкода, заподіяна майну третіх осіб, а також шкода, заподіяна життю і здоров'ю третіх осіб, що є предметом позовних вимог (на підставі рішення суду або майновій претензії).

  Ліміт відповідальності за одним і кожним страховим випадком і в цілому за весь період страхування встановлюється за згодою Сторін.

 • Страхування збитків через призупинення виробництва

   

  Цей вид страхування дозволяє компенсувати Страхувальнику непрямі збитки, понесені внаслідок настання страхового випадку по відношенню до власного майна.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванням покриваються ризики призупинення (припинення) комерційної діяльності підприємства внаслідок загибелі, пошкодження та/або втрати застрахованого майна.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Умовно-постійні витрати Страхувальника (незалежно від обороту компанії):

  • заробітна плата працівників і службовців з нарахуваннями (платежі органам соціального страхування тощо);
  • плата за оренду приміщень, обладнання чи іншого орендованого майна;
  • відсотки за кредитними або залученими коштами;
  • податки і збори, які підлягають оплаті незалежно від обороту і результатів господарської діяльності;
  • амортизаційні відрахування та ін.

  Недоотриманий середній прибуток Страхувальника: прибуток, який Страхувальник отримав би за період перерви у господарській діяльності, якщо б така діяльність Страхувальника не була перервана внаслідок виникнення матеріального збитку.

  Довідка:

  У договорі страхування встановлюється період відшкодування – визначений проміжок часу, який починається з моменту настання випадку, який зумовив перерву в комерційної діяльності підприємства і протягом якого Страхувальнику відшкодовуватимуться суми умовно-постійних витрат і недоотриманого прибутку. Зазвичай, період відшкодування становить 6, 12 або 18 місяців.

 • Страхування телевізійних та радіо компаній

   

  Наявність у розпорядженні телевізійних і медіа-компаній великої кількості специфічного транспорту і нестандартного обладнання, як стаціонарного, так і переносного, сконцентрованого на невеликих площах, є основним чинником підбору страхових програм.

  Що може бути застраховано?

  Майно теле- і радіокомпаній:

  • Нерухомість (будівлі, офісні приміщення, знімальні павільйони, студії, майданчики з декораціями під серіали, шоу і.т.д.);
  • Внутрішнє і зовнішнє оздоблення (ремонт) приміщень;
  • Декорації, інтер'єр, реквізит, інше майно;
  • Кінематографічне, знімальне, освітлювальне та звукове обладнання;
  • Кіноплівка, носії інформації;
  • Пересувні телевізійні студії;
  • Парк автомобільної та спецтехніки;

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • вплив зовнішніх ризиків (вогонь, вибух, стихія, крадіжка, грабіж, пошкодження водою тощо): базове покриття за програмою страхування майнових ризиків;
  • вплив електронних ризиків: страховий захист надається на випадок загибелі або пошкодження електронного обладнання від поломок на базі страхування «від усіх ризиків», включаючи ризики тероризму, страйків, громадських заворушень;
  • шкода, завдана даним, програмам і носіям даних (магнітні диски, стрічки тощо) на умовах «за першим ризиком» унаслідок впливу електронних ризиків;
  • страхування майна на виїзді (включаючи на час перевезення).

  Страхування від впливу електронних ризиків

  Страхове покриття поширюється на збитки внаслідок:

  • пошкодження електронного обладнання димом, сажею;
  • неякісного кондиціонування повітря;
  • короткого замикання, перенапруження, пошкодженої ізоляції, індукції електронного обладнання;
  • помилок і дефектів при проектуванні, виготовленні, монтажі, складання, дефектів лиття і матеріалів.
  • пошкодження електронного обладнання внаслідок помилок в обслуговуванні, відсутності досвіду, недбалості, необережності.

  Страхування пересувних телевізійних станцій (ПТС)

  Особливості страхування ПТС:

  • ПТС може бути застрахована від класичних майнових ризиків (вогневим і стихії), наїзду транспортних засобів, дорожньо-транспортної пригоди;
  • ПТС страхується як з електронним стаціонарним обладнанням, що знаходиться в ній, так і з виносним обладнанням;
  • автомобіль, в якому розміщена ПТС (кузов), страхується за класичними ризикам автострахування КАСКО;
  • територією дії страхового полісу для ПТС може бути як України, так і території інших країн (за винятком зон воєнних дій).

  Страхування збитків від перерви у виробництві:

  • страхування збитків від перерви у виробництві внаслідок пошкодження та/або знищення раніше застрахованої знімального та освітлювального обладнання;
  • страхування збитків від перерви у виробництві внаслідок пошкодження та/або знищення раніше застрахованих реквізиту, декорацій, знімальних об'єктів та іншого майна.

  Страхування знімальної групи і акторського складу

  Страхування тимчасової втрати працездатності/смерті внаслідок хвороби

  Виплати за цим видом страхування здійснюються:

  • або у відсотковому відношенні за кожний день непрацездатності (від 0,1% до 5% від страхової суми в день);
  • або відповідно до таблиці розмірів страхових забезпечень залежно від тяжкості отриманої травми.

  Страхування тимчасової втрати працездатності/смерті внаслідок нещасного випадку (травми)
  Основний склад знімальної групи і виконавці основних ролей можуть бути застраховані на користь студії. Це дозволяє запобігти витратам студії у разі перерви/припинення виробництва через непрацездатність кого-небудь з ключових учасників знімального процесу.
  Другорядний склад і актори другого плану також можуть бути застраховані.

  Довідка:

  Страхове покриття за програмами страхування теле- і медіа компаній може бути розширено на прохання клієнта відповідно до специфіки проектів.

   

 • Страхування транспортних засобів (КАСКО)

   

  Укладаючи договір страхування, Ви можете самостійно вибрати ризики і сформувати індивідуальний пакет, який підходить лише для Вас. Це – мобільні та пільгові умови, які дозволяють кожному заощадити свій бюджет і максимально захистити своє майно.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягають транспортні засоби компанії, а також особистий транспорт на випадок їх пошкодження, втрати або загибелі.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • дорожньо-транспортна пригода
  • пожежа
  • стихійні лиха (град, землетрус, буря, ураган, повінь)
  • потрапляння кам'яній і предметів
  • протиправні дії третіх осіб
  • угон / крадіжка

  Довідка:

  Клієнти ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» отримують інформаційну картку з інструкцією і телефонами цілодобової Спеціалізованої служби, що забезпечує технічну та організаційну допомогу у разі настання страхового випадку: виклик працівників ДАІ, швидкої допомоги, буксирувальної служби, консультативна підтримка.

 • Добровільне медичне страхування персоналу підприємств і організацій

   

  Цей вид страхування передбачає придбання працедавцями страхового захисту для своїх працівників, а також членів їх сімей на додаток до існуючої системи загальнодержавного медичного забезпечення.

  Що може бути застраховано?

  Здоров'я персоналу за такими програмами:

  • поліклінічне обслуговування;
  • стоматологічна допомога (екстрена та планова);
  • невідкладна допомога;
  • стаціонарне лікування (екстрене і планове).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • витрати на амбулаторну допомогу;
  • витрати на стоматологічну допомогу;
  • витрати на стаціонарну допомогу;
  • витрати на невідкладну допомогу.

  Довідка:

  Рівень інфляції медичних витрат в Україні становить близько 15% на рік. Наявність полісу медичного страхування дозволяє працедавцю оптимізувати витрати на оплату і організацію медичних послуг для своїх працівників, а також членів їх сімей.