Туристичні компанії і туроператори

 • Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів при виїзді за кордон («Зелена карта»)

  Наявність міжнародного сертифікату «Зелена карта» – це обов’язкова умова здійснення візиту на своєму автомобілі до країн, які входять до системи «Зелена карта».

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає відповідальність власника автотранспортного засобу за нанесення з його вини збитку здоров’ю і майну третіх осіб на території країн-учасниць системи автострахування «Зелена карта». Відшкодуванню підлягають витрати на ремонт автомобіля та/або відновлення здоров’я людей, що постраждали з вини застрахованої особи.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • нанесення шкоди майну третіх осіб;
  • нанесення шкоди здоров’ю третіх осіб.

  Довідка:

  Контроль за наявністю цього полісу страхування під час виїзду за межі України здійснює Державний комітет охорони державного кордону України. 

 • Страхування відповідальності перед третіми особами у випадку хвороби чи нещасного випадку

  Клінічні дослідження нових препаратів передбачають значні ризики не лише для здоров'я, але і для життя людей. З метою забезпечення  максимально надійного і ефективного страхового захисту без додаткових витрат для компанії, що здійснює такі дослідження, ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» розробила програму комплексного страхування на час проведення клінічних (доклінічних) досліджень лікарських засобів.

  Що може бути застраховано?

  • відповідальність фармацевтичної компанії/спонсора разом з відповідальністю контрактної дослідницької організації;
  • професійна відповідальність лікарів, які беруть участь у клінічному дослідженні.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Страхуванню підлягає заподіяння шкоди життю та здоров'ю Пацієнтів, що мало місце протягом періоду страхування, за умови що:

  • така подія не потрапляє ні під жодне з виключень зі страхового покриття;
  • клінічне дослідження, під час якого було нанесено шкоду і яке мало місце протягом Періоду страхування (та/або ретроактивного періоду – але в цьому випадку подія визнається страхованою лише за умови, що на дату укладення договору страхування Страхувальник та/або Застрахована особа нічого не знали і не повинні були знати про заподіяння шкоди та/або про будь-яку обставину, що обґрунтовано може спричинити шкоду);
  • є прямий причинно-наслідковий зв'язок між заподіянням шкоди та проведенням Страхувальником (Застрахованими особами) клінічного дослідження;
  • вимогу про відшкодування шкоди вперше подано Страхувальнику, Застрахованій особі або Страховику (залежно від того, кому подано ​​раніше) протягом Періоду страхування.

  Довідка:

  Ліміт відповідальності і вартість страхування встановлюються за домовленістю Сторін. 

 • Страхування від нещасних випадків під час виїзду за кордон

  Добровільне страхування від нещасного випадку є додатковим покриттям до програми добровільного страхування медичних витрат під час поїздок за кордон; забезпечує додатковий захист на випадок втрати працездатності або смерті застрахованої особи. Якщо програма добровільного страхування медичних витрат під час поїздок за кордон забезпечує компенсацію витрат, пов'язаних з лікуванням та наданням першої медичної або невідкладної допомоги, то страхування від нещасного випадку допускає одноразову виплату за фактом отримання травми, присвоєння групи інвалідності або смерті.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає життя і здоров'я застрахованої особи, яке може бути порушене в результаті отримання тяжких тілесних ушкоджень. Відшкодуванню підлягають витрати, пов'язані з лікуванням та пост-травматичною реабілітацією застрахованої особи, а також відновлення сукупного доходу сім'ї, зменшення якого могла спричинити втрата працездатності годувальника або його смерті.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • Смерть застрахованої особи
  • Присвоєння групи інвалідності застрахованій особі
  • Тілесні ушкодження, отримані застрахованою особою
 • Страхування фінансових ризиків при неможливості здійснити поїздку

  Іноді виникають ситуації, які унеможливлюють здійснення запланованої поїздки. Якщо поїздку було організовано туристичним агентством і вже оплачено, збитки Клієнта можуть бути доволі великими. Програму страхування на випадок неможливості здійснення поїздку розроблено з метою запобігання матеріальним збиткам Застрахованої особи.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягають майнові інтереси, пов'язані з матеріальними витратами, що виникли внаслідок непередбаченого або вимушеної відмови від здійснення повністю оплаченої поїздки

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • хвороба, нещасний випадок, смерть Застрахованої особи або членів його сім'ї;
  • пошкодження майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, впливу навколишнього середовища, зовнішніх чинників, а також умисне нанесення шкоди майну Клієнта третіми особами;
  • судовий розгляд справи, в якому застрахована особа бере участь;
  • призив на строкову військову службу;
  • неотримання в'їзної візи

  Довідка:

  Страхова сума встановлюється в розмірі фактичних витрат на оплату поїздки відповідно до договору на туристичне обслуговування.

 • Страхування багажу

   

  За цією програмою АСК «ІНГО Україна» відшкодовує витрати, що виникли внаслідок повної загибелі, пошкодження, крадіжки або зникнення багажу Застрахованої особи в межах встановленої в договорі страхування страхової суми

  Що може бути застраховано?

  Повна загибель, часткове пошкодження або зникнення багажу, що виникла внаслідок:

  • стихійних лих (граду, бурі, повені, затоплення); пожежі, удару блискавки, вибуху або заходів, що вживаються для гасіння пожежі;
  • протиправних дій третіх осіб (крадіжка, крадіжка з проникненням, грабіж);
  • дорожньо-транспортної пригоди або нещасного випадку із застрахованим;
  • форс-мажорних обставин.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Втрата багажу повністю або частково за незалежних від волі Застрахованої особи причин.

  Довідка:

  Для поїздки за кордон Ви можете застрахувати свій багаж на суму до 2 000 євро за договором туристичного страхування PLATINUM або вагою до 100 кг на одну особу за договором туристичного страхування OPTIMAL.