Страхування відповідальності

 • Страхування відповідальності автотранспортних підприємств

  Цей вид страхування розроблено для автотранспортних підприємств, враховуючи специфіку міжнародних та внутрішніх українських перевезень. Страхуванням покриваються усі ризики, які можуть настати під час перевезення вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає відповідальність автотранспортних підприємств перед замовником перевезення/власником вантажу за неналежне виконання своїх обов’язків згідно з договором перевезення, а також відповідальність перед третіми особами.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • втрата, загибель, пошкодження, нестача вантажу, що перевозиться;
  • несвоєчасна доставка вантажу, що перевозиться;
  • нанесення шкоди вантажу, що перевозиться, майну, життю і здоров’ю третіх осіб;
  • витрати на порятунок вантажу, зменшення збитку та встановлення його розмірів.

  Довідка:

  Комплексне страхування, яке охоплює страхування відповідальності за вантаж, страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту на території України та за її межами, каско страхування, особисте страхування водіїв, а також страхування відповідальності за оплату митних платежів, не лише забезпечить автотранспортному підприємству повний спектр страхового захисту своєї діяльності, але й оптимізує його видатки на страхування.

 • Страхування відповідальності транспортно-експедиційних компаній

  Цей вид страхування розроблено для експедиційних компаній і комплексно покриває ризики, які можуть трапитися під час перевезення вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає відповідальність транспортно-експедиційної компанії перед замовником перевезення/власником вантажу за неналежне виконання своїх обов’язків відповідно до договору про надання транспортно-експедиційних послуг, а також відповідальність перед третіми особами. Перевезення вантажу може здійснюватися як у межах України, так і за її межами автомобільним, залізничним, морським та авіаційним транспортом.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • втрата, загибель, пошкодження, нестача вантажу, що експедирується;
  • несвоєчасна доставка вантажу, що експедирується;
  • штрафні санкції, передбачені договором про надання транспортно-експедиційних послуг;
  • вимоги замовника перевезення щодо відшкодуванню митних платежів, податків, оплати перевезення;
  • нанесення шкоди вантажем, що експедирується, майну, життю і здоров’ю третіх осіб;
  • витрати на порятунок вантажу, зменшенню збитку та встановленню його розмірів.

  Довідка:

  Договір страхування ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» забезпечує страхове покриття не лише за помилки і недогляд експедитора, але й за дії його субпідрядників, залучених до перевезення. Таким чином, цей вид страхування дозволяє повністю покрити відповідальність експедитора, покладену на нього Законом України «Про транспортно-експедиційну діяльність» від 01.06.2004 р. та іншими міжнародними конвенціями.

 • Страхування відповідальності перевізників небезпечних вантажів

  Перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом пов'язано з величезною кількістю ризиків, у тому числі із заподіянням шкоди третім особам і навколишньому середовищу.

  Що може бути застраховано?

  Відповідальність за заподіяння шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди юридичній особі, та/або навколишньому природному середовищу в результаті негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок аварії небезпечним вантажем, що перевозиться або експедируються, яка спричинила смерть, каліцтво, втрату працездатності (для громадян, які працюють) третіх осіб, а також повну загибель або часткове пошкодження майна третіх осіб;
  • відповідальність за заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

  Довідка:

  Страхування відповідальності є обов'язковим під час перевезення вантажів, передбачених у переліку небезпечних вантажів, затвердженому постановою кабінету Міністрів України № 733 від 1 червня 2002 р. Умови страхування (у тому числі ліміт відповідальності і розмір страхової премії) регулюються вищезгаданою постановою Кабінету Міністрів України.

 • Страхування відповідальності орендодавця

  Щорічно збільшується кількість укладених угод оренди як нерухомості і землі, так і рухомого майна (торгового чи виробничого обладнання, транспорту та ін.). Щоб убезпечити себе, сторони договору оренди дедалі частіше укладають добровільні договори страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванням покриваються майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати збиток, нанесений третім особам (цивільна відповідальність перед третіми особами) унаслідок настання страхового випадку на об'єкті, який експлуатується Страхувальником (офіс, магазин і т.д.).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Подання Страхувальнику третіми особами претензій, оформлених у відповідності до і на підставі норм цивільного законодавства України, про відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю і здоров'ю та/або майну Страхувальником протягом дії договору страхування унаслідок настання страхового випадку на об'єкті Страхувальника. Страховим випадком є факт встановлення відповідальності Страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам відповідно до норм цивільного законодавства України, і виникнення в зв'язку з цим зобов'язання Страхувальника відшкодувати такий збиток.

  Довідка:

  Страхові суми зазначаються в договорі страхування і є граничними сумами виплат страхового відшкодування (лімітом відповідальності) за кожний страховий випадок, а також у разі виплати страхового відшкодування декільком особам. Розмір страхового відшкодування за один страховий випадок за жодних умов не може перевищити розмір ліміту відповідальності.

 • Страхування орендаря

  Щорічно збільшується кількість укладених угод оренди як нерухомості і землі, так і рухомого майна (торгового чи виробничого обладнання, транспорту та ін.). Щоб убезпечити себе, сторони договору оренди дедалі частіше укладають добровільні договори страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванням покриваються майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати збиток, нанесений третім особам (цивільна відповідальність перед третіми особами) унаслідок настання страхового випадку на об'єкті, який експлуатується Страхувальником (офіс, магазин і т.д).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Подання Страхувальнику третіми особами претензій, оформлених у відповідності до і на підставі норм цивільного законодавства України, про відшкодування шкоди життю і здоров'ю та/або майну, заподіяної їм Страхувальником протягом дії договору страхування унаслідок настання страхового випадку на об'єкті Страхувальника. Страховим випадком є факт встановлення відповідальності Страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам відповідно до норм цивільного законодавства України, і виникнення в зв'язку з цим зобов'язання Страхувальника відшкодувати такий збиток.

  Довідка:

  Страхові суми вказуються в договорі страхування і є граничними сумами страхового відшкодування (лімітом відповідальності) за кожний страховий випадок, а також у разі виплати страхового відшкодування декільком особам. Розмір страхового відшкодування за один страховий випадок за жодних умов не може перевищити розмір ліміту відповідальності.

 • Страхування відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам під час клінічних досліджень

  Клінічні дослідження нових препаратів передбачають значні ризики не лише для здоров'я, але і для життя людей. З метою забезпечення  максимально надійного і ефективного страхового захисту без додаткових витрат для компанії, що здійснює такі дослідження, ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» розробила програму комплексного страхування на час проведення клінічних (доклінічних) досліджень лікарських засобів.

  Що може бути застраховано?

  • відповідальність фармацевтичної компанії/спонсора разом з відповідальністю контрактної дослідницької організації;
  • професійна відповідальність лікарів, які беруть участь у клінічному дослідженні.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Страхуванню підлягає заподіяння шкоди життю та здоров'ю Пацієнтів, що мало місце протягом періоду страхування, за умови що:

  • така подія не потрапляє ні під жодне з виключень зі страхового покриття;
  • клінічне дослідження, під час якого було нанесено шкоду і яке мало місце протягом Періоду страхування (та/або ретроактивного періоду – але в цьому випадку подія визнається страхованою лише за умови, що на дату укладення договору страхування Страхувальник та/або Застрахована особа нічого не знали і не повинні були знати про заподіяння шкоди та/або про будь-яку обставину, що обґрунтовано може спричинити шкоду);
  • є прямий причинно-наслідковий зв'язок між заподіянням шкоди та проведенням Страхувальником (Застрахованими особами) клінічного дослідження;
  • вимогу про відшкодування шкоди вперше подано Страхувальнику, Застрахованій особі або Страховику (залежно від того, кому подано раніше) протягом Періоду страхування.

  Довідка:

  Ліміт відповідальності і вартість страхування встановлюються за домовленістю Сторін.

 • Страхування відповідальності товаровиробника за шкоду, заподієну третім особам

  Що може бути застраховано?

  Майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду, завдану майну, життю або здоров'ю третіх осіб і спричинену недоліками реалізованої/виготовленої Страхувальником продукції, або наданням Страхувальником недостовірної або недостатньої інформації про продукцію.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  Страховим випадком є подія, яка трапилася внаслідок недбалості, помилки або недогляду у рамках здійснення Застрахованої діяльності і з часом привела до ненавмисного заподіяння шкоди майну, або життю, або здоров'ю Третіх осіб унаслідок використання виготовленого (проданого) дефектного продукту або виконаних робіт через:

  • невідповідність товару (робіт, послуг) якості, передбаченою договором, зразком, описом, сертифікатом або іншим стандартом якості;
  • порушення терміну служби, терміну придатності товару (роботи), а також гарантійного терміну на товар (роботу);
  • порушення безпеки товару у звичайних умовах його використання (зберігання, транспортування та утилізації) або робіт (послуг) у звичайних умовах їх виконання;
  • надання недостовірної інформації про товари (роботи, послуги).

  Довідка:

  Страхуванням покривається шкода, заподіяна майну третіх осіб, а також шкода, заподіяна життю і здоров'ю третіх осіб, що є предметом позовних вимог (на підставі рішення суду або майновій претензії).

  Ліміт відповідальності за одним і кожним страховим випадком і в цілому за весь період страхування встановлюється за згодою Сторін.

 • Страхування професійної відповідальності юридичних компаній, нотаріусів, адвокатів

  Страхування відповідальності юридичних компаній, нотаріусів, адвокатів, що займаються наданням послуг на професійній основі, дозволяє в значній мірі забезпечити і захистити майнові інтереси клієнтів.

  Що може бути застраховано?

  • майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати збитки, завдані ненавмисно третім особам (клієнтам Страхувальника) під час здійснення ним своєї професійної діяльності;
  • витрати, понесені компанією-клієнтом під час врегулювання збитків у разі подання на неї позову за нанесення шкоди третім особам внаслідок здійснення професійної діяльності.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • ненавмисні професійні помилки (недбалість, упущення) під час виконання своїх посадових обов'язків;
  • неправомірне тлумачення законодавства;
  • неправильне оформлення документів (запитів);
  • несповіщення клієнта про наслідки вчинюваних юридичних дій, що завдало шкоди клієнту через його  юридичну необізнаність;
  • розумні і доцільні витрати на судочинство і врегулювання збитків (гонорари, адвокатам, які не є працівниками Страхувальника, винагороди експертам і т.д.).

  Довідка:

  Страховим випадком є подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок компанії-клієнта здійснити виплату страхового відшкодування третій особі.
  Факт настання зобов'язання компанії-клієнта (в силу чинного законодавства України) відшкодувати збитки, завдані майновим інтересам третіх осіб, які виникли внаслідок його діяльності через помилки, необережність і недбалість, встановлюється Страховиком.

 • Страхування професійної відповідальності архітекторів, інженерів, проектувальників

  Архітектура та проектування завжди були близькими до високого мистецтва. На жаль, ніхто з нас не захищений від помилок, зокрема у професійній діяльності. Щоб випадковий прорахунок не зіпсував Вашу бездоганну репутацію, а замовник залишився задоволеним, ми надаємо можливість застрахувати професійну відповідальність архітекторів, інженерів і проектувальників.

  Що може бути застраховано?

  Майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну третіх осіб у зв'язку із здійсненням будівельної діяльності:

  • роботи з інженерних вишукувань;
  • роботи з підготовки проектної документації (архітектурно-будівельне проектування);
  • роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту;
  • упущення під час авторського нагляду за проведенням будівельних робіт.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • помилки, в тому числі арифметичні, під час розробки планів, специфікацій та проектної документації;
  • упущення під час авторського нагляду за проведенням будівельних робіт;
  • неправильний вибір розрахункових навантажень, правил і норм проектування;
  • прорахунки, помилки під час використання правил (норм) проектування та проведення інженерних вишукувань;
  • компенсація шкоди життю та здоров'ю третіх осіб, а також збитки, завдані майновим інтересам третіх осіб, у тому числі замовника.

  Довідка:
  Договір укладається терміном на один рік з подальшою пролонгацією, в цьому випадку страховий захист поширюється на всі виконані проекти, починаючи з моменту укладення договору страхування.
  Розглядаючи договір про виконання робіт за конкретним проектом, страховий захист поширюється на весь період розробки проектно-технічної документації, будівництва плюс певний період для подання претензій (як правило, 1 - 3 роки) після завершення всіх робіт.

 • Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

   

  Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами є одним з найефективніших і найнадійніших методів захисту майнових інтересів, пов'язаних з відповідальністю за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну третіх осіб.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягає цивільно-правова відповідальність приватних клієнтів (фізичних осіб) за заподіяння з їх вини шкоди здоров'ю та/або майну третіх осіб. Відшкодуванню підлягають витрати, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної третім особам, постраждалим з вини застрахованої особи.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • заподіяння шкоди майну третіх осіб;
  • заподіяння шкоди здоров'ю третіх осіб.

  Довідка:

  Розмір страхової суми встановлюється за домовленістю сторін. Також в договорі страхування можуть бути встановлені ліміти відшкодування за окремим страховим випадком.

 • Обов'язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу

  Цей вид страхування захищає Страхувальника від збитків, що виникають при промисло-вій розробці родовищ нафти і газу.

  Що може бути застрахованим?

  Майнові ризики при промисловій розробці родовищ нафти і газу

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • відповідальність за здійснення збитку довкіллю унаслідок аварії або технічних збоїв;
  • пошкодження державного майна, яке було надано в користування, протягом терміну розробки родовищ нафти і газу.

  Довідка.

  Обов'язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної страхувальником довкіллю унаслідок аварії або технічних неполадок, а також за пошкодження державного майна, яке було надано в користування, протягом терміну розробки родовищ нафти і газу, затвердженому постановою кабінету Міністрів України №979 від 13 листопада 2013 року. Умови страхування (у тому числі ліміт відповідальності і розмір страхової премії) регулюються вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України.