Страхування майна

 • Страхування товарів під час транспортування

   

  Цей вид страхування підходить як транспортним оператором, так і власникам вантажу, та комплексно покриває ризики, які можуть настати під час доставки вантажу з пункту відправлення до пункт призначення.

  Що може бути застраховано?

  Страхуванню підлягають всі види вантажів під час перевезення будь-яким транспортом по всьому світу. Страхове покриття надається на весь період транспортування, включаючи перевантаження, а також проміжне зберігання. Крім цього, можна застрахувати й непрямі збитки, що виникають внаслідок настання страхового випадку (очікуваний прибуток, комісія, фрахт, видатки).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • «З відповідальністю за всі ризики»: на цих умовах страхуються всі ризики, крім тих, які спеціально передбачені  у виключеннях;
  • «З відповідальністю за окрему аварію»: цією умовою передбачено встановлений перелік ризиків, за якими страховик несе  відповідальність, і підходить в основному для морських перевезень;
  • «Без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи»: страховик несе відповідальність лише у разі повної загибелі всього або частини вантажу. Пошкодження покриваються лише у разі будь-якої  події із транспортним засобом (катастрофи).

  Довідка:

  • видатки на страхування перевезень вантажів підприємства відносяться до складу його валових витрат;
  • договір може бути укладено як для страхування разового перевезення, так і страхування перевезень, що здійснюються  в період певного проміжку часу.
 • Страхування товарних запасів

   

  Спеціальну програму страхування товарних запасів розроблено для захисту ключових секторів Вашого бізнесу від непередбачуваних обставин і їх наслідків.

  Що може бути застраховано?

  Товарні запаси, що перебувають на зберіганні (як товарні запаси, що належать оператору складського комплексу, так і прийняті на зберігання від третіх осіб).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • пожежа;
  • вибух газу, парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин та апаратів;
  • стихійні лиха;
  • пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та систем пожежогасіння;
  • протиправні дії третіх осіб, у тому числі крадіжка зі зломом та грабіж;
  • втрата та псування товарних запасів у випадку поломки холодильного обладнання.

  Довідка:

  Особливістю зберігання товарних запасів на складі є постійна зміна в часі номенклатури майна, що зберігається, та його вартості. Існує кілька способів визначення страхової суми:

  • на підставі заявленої вартості: Страхування здійснюється на підставі заявлених Страхувальником сум, що відповідають закупівельній (контрактній) вартості товарних запасів. Оплата збитків здійснюється на підставі пред’явлених Страхувальником накладних та рахунків-фактур на придбання товарних запасів, які пошкоджені/знищені внаслідок настання страхового випадку.
  • на підставі середнього залишку товарних запасів: У цьому випадку страхування товарних запасів здійснюється на підставі середньомісячного залишку товарних запасів, який коригується щомісяця. При цьому страхова компанія несе відповідальність перед клієнтом у розмірі максимального залишку товарних запасів, який, зазвичай, встановлюється на 20% вище від середньорічного залишку товарних запасів за минулий рік. Оплата страхової премії здійснюється щомісяця згідно з даними Страхувальника про середній залишок товарних запасів на складі. Страхувальник зобов’язаний щомісяця повідомляти страхову страховику вартість середнього залишку товарних запасів, що перебувають на зберіганні, за звітний місяць.

   

 • Страхування майна

   

  Майно, як власне, так і орендоване – один з головних активів будь-якої компанії. У зв’язку з цим страховий захист майна є запорукою успішного розвитку Вашого бізнесу.

  Що може бути застраховано?

  • будівлі та споруди;
  • обладнання, машини та механізми;
  • внутрішнє оздоблення та інженерні комунікації, системи пожежогасіння, охоронні системи;
  • меблі, оргтехніка;
  • комп’ютерні мережі;
  • скляні частини конструкції будівель, зовнішні рекламні установки;
  • витрати на ремонт та реконструкцію будівель і приміщень.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • пожежа;
  • вибух газу, парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин та апаратів;
  • стихійні лиха (землетрус, буря та ураган, зсув, сель, просідання ґрунту, повінь та затоплення, град, злива та інші);
  • пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та систем пожежогасіння;
  • протиправні дії третіх осіб, в тому числі крадіжка зі зломом та грабіж;
  • бій скла, дзеркал та вітрин;
  • поломки складського обладнання (у тому числі експлуатаційні витрати) кранів, стелажів, підйомників, штабелерів, холодильного обладнання та інші;
  • падіння літальних пілотованих апаратів та їх уламків;
  • «від всіх ризиків» - від будь-якого непередбачуваного випадку, що не виключено до умов договору страхування.

  Довідка:

  Підставою для визначення страхової суми може бути оціночна, дійсна або відновлювальна вартість застрахованого майна. За погодженням сторін договором може бути передбачено інший базис визначення страхової суми, наприклад, балансова, контрактна вартість і т.д.

 • Страхування електронного обладнання

   

  Програма страхування електронного обладнання, у тому числі унікальних приладів пропонується у межах страхування майна. Перевагою цієї програми є можливість страхування специфічних ризиків, яким піддається електроніка, наприклад, перепади напруги або помилки обслуговуючого персоналу.

  Що може бути застраховано?

  • обчислювальна, телекомунікаційна, копіювальна техніка і т.п.;
  • точна механіка й оптика (вимірювальні прилади, фото- та відеотехніка і т.п.);
  • запасні частини до застрахованого обладнання.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • помилки в експлуатації застрахованого майна;
  • необережність обслуговуючого персоналу і злочинні дії третіх осіб;
  • вплив електроструму у вигляді короткого замикання, різкого підвищення сили струму або напруги в електромережі,  вплив індуктивних струмів;
  • дефекти матеріалів, помилки в конструкції, у ході виготовлення або монтажу.

  Довідка:

  Вартість страхування також залежить від загального стану приміщень, де знаходиться обладнання, унікальності самого обладнання, кваліфікації персоналу та оцінки менеджменту підприємства.

 • Страхування машин та обладнання від поломок

   

  Поліс страхування машин, механізмів та обладнання від поломок дає можливість підприємству оптимізувати процес планування витрат на підтримку парку устаткування в працездатному стані. Витрати на ремонт або заміну обладнання, пошкодженого внаслідок настання непередбаченого випадку, бере на себе Страховик.

  Що може бути застраховано?

  • виробниче обладнання;
  • насоси;
  • компресорні установки;
  • верстатний парк;
  • механізми та інструменти;
  • газові, парові турбіни, парові котли, бойлери, промислові трансформатори, генератори.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • непередбачувані поломки або дефекти;
  • помилки персоналу;
  • розрив тросів і ланцюгів;
  • перевантаження, перегрів, вібрація, заклинювання, засмічення механізму, зміна тиску і виснаження механізму;
  • вибух парових котлів, двигунів внутрішнього згоряння;
  • поломки або несправність захисних пристосувань.

  Довідка:

  Додатково можуть відшкодовуватися збитки або витрати, понесені внаслідок раптового призупинення подачі електроенергії з систем електропостачання та використання застрахованого майна для проведення експериментальних або дослідницьких робіт.

 • Страхування будівельних та монтажних ризиків

   

  Будівельно-монтажне страхування дозволяє забезпечити захист інтересів сторін, які беруть участь у процесі будівництва (замовник, підрядник, субпідрядник, проектувальник та інші), в ході виконання таких робіт, як будівництво, ремонт, реконструкція споруд та монтаж, інсталяція, модернізація, пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію різноманітного обладнання.

  Що може бути застраховано?

  • будь-які об'єкти страхування;
  • монтажні роботи;
  • обладнання будівельного майданчика;
  • будівельні машини й устаткування (крани, обладнання тощо);
  • майно, яке знаходиться поруч з будівельною (монтажної) майданчиком;
  • витрати на очищення території, гасіння пожежі та ін..;
  • післяпускові (гарантійні) зобов'язання;
  • відповідальність перед третіми особами за заподіяння фізичних збитків (шкоди життя і здоров'ю).

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • пожежа, удар блискавки; осідання і просідання ґрунту, обвал, зсув;
  • стихійні лиха (землетрус, ураган або буря, повінь, град і т.д.);
  • протиправні дії третіх осіб;
  • вибух газових балонів, котлів та іншого технічного і гідротехнічного устаткування, апаратів, машин та інших аналогічних пристроїв;
  • падіння кранів, що піднімаються вантажі, блоки і частини;
  • аварії інженерних мереж;
  • помилки, необережність під час виконання будівельних і монтажних робіт;
  • обвал конструкцій або їх секцій і частин;
  • коротке замикання, інші «електричні» ризики;
  • інші небезпеки (ризики), не передбачені списком виключень.

  Довідка:

  Дія страхового покриття починається з моменту початку будівельних робіт або після вивантаження будівельних матеріалів та інших застрахованих предметів на будівельному майданчику і закінчується в момент здачі об'єкта в експлуатацію. Крім основного періоду страхування існує можливість розширення страхового покриття на період технічного обслуговування.

 • Страхування залізничного рухомого складу

   

  Рухомий склад, як власний, так і орендований – це головний актив будь-якої компанії в сфері залізничного транспорту, і його страховий захист є запорукою успішного розвитку Вашого бізнесу.

  Що може бути застраховано?

  Майнові інтереси власників, орендарів і експлуатантів залізничного рухомого складу, у тому числі під час дії лізингових і кредитних угод.

  Які ризики підлягають страхуванню?

  • загибель, втрата або пошкодження вагонів й тягового складу, а також різної шляхової техніки з будь-яких причин;
  • збитки, пов’язані із заподіяння шкоди життю, здоров’ю й майну пасажирів;
  • збитки, пов’язані із заподіянням шкоди життю, здоров’ю, майну третіх осіб, включаючи забруднення навколишнього природного середовища.

  Довідка:

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» пропонує Вам комплексне страхування ризиків на залізниці, що забезпечує безперебійність і надійність процесу транспортування.